Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Prеmа Frојdu, јеdаn оd nајpоzitivniјih i nајzdrаviјih mеhаnizаmа оdbrаnе је:
 • 2. Kad kod neke osobe postoji skup osobina kao što su izraženo poštovanje vlasti, potčinjavanje autoritetu, konvencionalnost u ponašanju i sklonost ka moralisanju govorimo o:
 • 3. Kazamat je naziv za:
 • 4. Disоciјаciоnа rеаkciја је:
 • 5. Halo efekat je posledica delovanja:
 • 6. Kada se skrivena želja prema nekoj osobi pretvara u preterano grubo ponašanje prema toj osobi, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 7. Bine-Simonova skala je poznati test:
 • 8. Uticaj motivacije najveći je u opažanju:
 • 9. Svaki zahtev za novim prilagođavanjem koji sredina postavlja organizmu naziva sepo Seliju:
 • 10. Kom tipu temperamenta odgovara čovek koji brzo reaguje, čija osećanja nisu izrazito jaka i ne traju dugo?
 • 11. Brze reakcije, slaba osećanja i brzo smenjivanje emocija odlike su:
 • 12. Kada postoji neosnovan i negativan odnos prema pojedinim narodima i grupama to se naziva:
 • 13. Najteži tip konflikta je:
 • 14. Najčešća sistematska greška u opažanju drugih osoba je:
 • 15. Iracionalni strah od spoljašnjih objekata, pojava ili osoba naziva se: