Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Faza javljanja srećne ideje u stvaralačkom mišljenju naziva se:
 • 2. Belu masu nervnog sistema čine:
 • 3. Prema opštoj definiciji inteligencija je:
 • 4. Od svih Terstonovih faktora inteligencije, meru opšte inteligencije najviše predstavlja:
 • 5. Telesne bolesti na čiji nastanak psihički faktori imaju značajan uticaj su:
 • 6. Ulaganje napora u ostvarivanju ciljeva koji su prihvatljivi i za pojedinca i za druge ljude je indikator koje zrelosti?
 • 7. Skinerova teorija ličnosti spada u:
 • 8. Tarantula je vrsta:
 • 9. Kenon i Bard smatraju:
 • 10. Ravnoteža između potrebnog i postojećeg stanja u organizmu naziva se:
 • 11. Delo “Utopija” napisao je
 • 12. Telepatija je:
 • 13. Grupe koje aktuelno, u sadašnjosti, značajno utiču na naše ponašanje nazivaju se:
 • 14. Osećajem (osetom) se doživljavaju:
 • 15. Kojom psihološkom metodom se dobijaju najmanje pouzdani rezultati u istraživanju?