Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Frojdova teorija ličnosti spada u:
 • 2. Prema Frojdu zaboravljanje je rezultat:
 • 3. Kojom psihološkom metodom se dobijaju najmanje pouzdani rezultati u istraživanju?
 • 4. Shvatanje "da je emocija doživljaj telesnih promena" pripada kojoj teoriji emocija?
 • 5. Izaberi motiv koji ne pripada skupu:
 • 6. Koja među navedenim emocijama ne spada u primarne emocije?
 • 7. Kada ne primećujemo greške i loše osobine osobe koju smo prethodno pozitivno procenili, reč je o grešci u opažanju koja se zove:
 • 8. Kada roditelji pokušavaju da sopstvene neostvarene ambicije zadovolje kroz životni uspeh svoje dece, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 9. Prepreke koje se ni dugotrajnim naporima ne mogu savladati zovu se (u psihološkom smislu):
 • 10. Izbaci proces koji ne pripada skupu:
 • 11. Mirni, „prazni" period razmišljanja, koji se završava naglim iskrsavanjem ideje za kojom se ranije uzalud tragalo, zove se:
 • 12. Po čijem je shvatanju želja za moći i ugledom najjači motiv ličnosti?
 • 13. Аdеkvаtnа drаž је:
 • 14. Mentalna higijena bavi se:
 • 15. Pojam učenja po modelu uveo je američki psiholog: