Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Jerks-Diksonov zakon određuje:
 • 2. Sonar je:
 • 3. Knjigu „Novi putevi psihoanalize” napisala je:
 • 4. Moć koja se temelji na pravu neke osobe, prihvaćenom od članova grupe, da ima nad njima moć jeste:
 • 5. Koji psihološki pravac je pokušao da izbaci mentalističke termine i sve svede na zakone učenja, a ponašanje koristi kao jedinu vrstu podataka?
 • 6. Аutоr tеоriје kоја prеdviđа pоstојаnjе 120 nеzаvisnih spоsоbnоsti u strukturi intеligеnciје је:
 • 7. Izbaci proces koji ne pripada skupu:
 • 8. Selektivnost i usmerenost su najbitnija svojstva kog psihičkog procesa?
 • 9. Prema shvatanju starih Grka, oštre i energične crte lica ima:
 • 10. Koja grana psihologije se bavi ponašanjem ljudi u masi?
 • 11. Suvišni pokreti i povećana mišićna napetost su karakteristike kog učenja?
 • 12. Organska oboljenja izazvana psihičkim uzrocima nazivaju se:
 • 13. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:
 • 14. Prеmа zаkоnu blizinе, prilikоm оpаžаnjа pоstојi tеndеnciја dа sе:
 • 15. Najteži tip konflikta je: