Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Način na koji prilazimo problemu, tj. u čemu vidimo teškoću problema je po Majeru:
 • 2. Sake je vrsta:
 • 3. Telesne bolesti na čiji nastanak psihički faktori imaju značajan uticaj su:
 • 4. Kada nas prethodno znanje ometa da dobro savladamo jednu novu veštinu, reč je o:
 • 5. Ukoliko sve političare opažamo kao manipulatore, reč je o grešci u opažanju koja se zove:
 • 6. Organska oboljenja izazvana psihičkim uzrocima nazivaju se:
 • 7. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:
 • 8. Psihologija se, kao samostalna nauka, formirala u:
 • 9. Divergentno mišljenje je povezano sa:
 • 10. Australijski divlji pas se zove:
 • 11. Učenje uslovljavanjem pozitivno utiče na razvoj inteligencije:
 • 12. Afekti su emocionalni doživljaji koji su:
 • 13. Transformisanje energije sirovih i neprihvatljivih nagona u prefinjene, socijalno prihvatljive i cenjene motive naziva se:
 • 14. Nesvesni pokušaj da se nađe opravdanje za sopstvene neuspehe predstavlja odbrambeni mehanizam:
 • 15. Svеst dа је оbјеkаt kојi sе sаdа оpаžа nеkаdа biо u nаšеm iskustvu prеdstаvlја: