Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koji od navedenih teoretičara ličnosti govori o socijalnom karakteru?
 • 2. Učestali i brzi pokreti ruku su najviše karakteristični za koju emociju?
 • 3. Prema shvatanju starih Grka, oštre i energične crte lica ima:
 • 4. Porodica spada u koju vrstu psiholoških grupa?
 • 5. Povećana osetljivost organizma koja nastaje usled ponavljanja opasnih i intenzivnih draži naziva se:
 • 6. Kada se agresivni motiv pretvara u takmičarski duh reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 7. Moć koja se temelji na pravu neke osobe, prihvaćenom od članova grupe, da ima nad njima moć jeste:
 • 8. Kod odraslog čoveka osećaji su uvek:
 • 9. U kori velikog mozga za mišljenje su zadužene:
 • 10. Kazamat je naziv za:
 • 11. Najvažniju ulogu za manifestovanje emocija ima:
 • 12. Kontinuirano menjanje ličnosti pod uticajem individualnog iskustva naziva se:
 • 13. Dejstvo ranijeg učenja na kasnije učenje ili aktivnost uopšte naziva se:
 • 14. Koji problemi se, u najvećoj meri, odnose na socijalizaciju čoveka?
 • 15. Kada nas prethodno znanje ometa da dobro savladamo jednu novu veštinu, reč je o: