Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kazamat je naziv za:
 • 2. Аutоr tеоriје kоја prеdviđа pоstојаnjе 120 nеzаvisnih spоsоbnоsti u strukturi intеligеnciје је:
 • 3. Prepreke koje se ni dugotrajnim naporima ne mogu savladati zovu se (u psihološkom smislu):
 • 4. Prefiks „pseudo” u složenicama znači:
 • 5. Kada se skrivena želja prema nekoj osobi pretvara u preterano grubo ponašanje prema toj osobi, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 6. U kori velikog mozga za mišljenje su zadužene:
 • 7. Grupe među čijim članovima postoje snažne emocionalne veze, razvijeni odnosi i kontakti i jak uzajamni uticaj jednih članova na druge nazivaju se:
 • 8. Odgovori na pitanja ŠTA, KAKO i ZAŠTO predstavljaju koje ciljeve proučavanja psihologije?
 • 9. Nаučni pоstupаk kојi је nајpоgоdniјi zа оtkrivаnjе kаuzаlnih оdnоsа mеđu pојаvаmа је:
 • 10. Najčešća sistematska greška u opažanju drugih osoba je:
 • 11. U pogledu transfera, koje znanje je primenjljivije u novim situacijama?
 • 12. Subjektivni doživljaji, promene u ponašanjui fiziološke promene su osnovne karakteristike kog fizičkog procesa?
 • 13. Tarantula je vrsta:
 • 14. Kada osobe kojima je neki cilj nedostižan govore o njemu sa omalovažavanjem, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 15. Koja grana psihologije se bavi ponašanjem ljudi u masi?