Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
 • 2. Ukupan broj šestocifrenih brojeva kod kojih parne i neparne cifre dolaze neizmenično (gde je 0 paran broj) je:
 • 3. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 4. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je:
 • 5. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?
 • 6. Poluprečnik osnove, visina i izvodnica prave kupe su tri uzastopna člana aritmetičke progresije.Ako je površina osnog preseka kupe 300cm2, zapremina kupe iznosio u (cm3):
 • 7. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:
 • 8. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 9. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 10. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:
 • 11. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:
 • 12. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
 • 13. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?
 • 14. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 15. Vrednost izraza sin86°+sin76°-sin26°-sin16°/cos86°+cos76°+cos26°+cos16° iznosi: