Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Rešenja jednačine 3x2+3-6x=(2x-2)2 su:
 • 2. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 3. Pretvori u proizvod zbir sin6x – sin2x:
 • 4. Cena od 1.200 dinara za jedinicu nekog proizvoda snižena je za 5%. Koliko dinara iznosi sniženje?
 • 5. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je:
 • 6. Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:
 • 7. Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:
 • 8. Razlika cos2 (x+y)/2 - sin2 (x-y)/2 jednaka je:
 • 9. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:
 • 10. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
 • 11. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
 • 12. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
 • 13. Ugao koji obrazuju bočna strana i osnova pravilnog tetraedra iznosi:
 • 14. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?
 • 15. Ako je x>0, kolikoprocenata od x je izraz x/50 + x/25?