Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Zemlja hiljadu jezera u Evropi je:
 • 2. Zaključivanje od opšteg ka pojedinačnom zove se:
 • 3. Šta je "bela kuga"?
 • 4. Novčani izraz realizovane proizvodnje ili usluga na tržištu, koji se utvrđuje kao proizvod količine realizovanih proizvoda/usluga i prodajne cene po jedinici proizvoda/usluge, predstavlja:
 • 5. Proces privatizacije je prevođenje u privatno vlasništvo imovine:
 • 6. Feminizam je:
 • 7. Hilаndаr је pоdigао:
 • 8. Dante je napisao "božanstveno" delo, i to:
 • 9. Najpopularnija dela Johana Štrausa su:
 • 10. Šta od navedenog nije programski jezik:
 • 11. Informacija je pojam:
 • 12. Za nekoga kažemo da je introvertan, ako je:
 • 13. Kojim sportom se bavi Čaba Silađi?
 • 14. Kompletan skup znakova koji obuhvata slova, brojeve i specijalne znake, određenog tipa i stila, naziva se:
 • 15. Štambilj je: