Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Sa povećanjem informacija o nekoj pojavi njena entropija se:
 • 2. Koja skandinavska država nije član Evropske Unije:
 • 3. Koji deo Londona je sinonim za nulti meridijan:
 • 4. Babuške ili matroške su popularan naziv za:
 • 5. Indija je dugo godina bila kolonija:
 • 6. Prvi čovek koji je zakoračio na Mesec je:
 • 7. Tokom lizinga korisnik usluge lizinga nad predmetom lizinga ima pravo:
 • 8. Koji naš pesnik je pevao o đuliđima i đuliđima uveocima?
 • 9. „Zeleni kontinent“ je drugi naziv za:
 • 10. Gavrilo Princip bio je pripadnik pokreta
 • 11. Merna jedinica za otpor je:
 • 12. Reč divaniti znači:
 • 13. Amon Ra je bog Sunca:
 • 14. Džim Morison je bio pevač grupe:
 • 15. U jednom razredu ima 23 učenika. Među devojčicama iz tog razreda ne postoje dve koje se sviđaju istom broju dečaka iz tog razreda. Koliko najviše ima devojčica u tom razredu?