Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Pored glagola svršenog vida, napišite glagole nesvršenog vida, a istog korena: KAZATI i RODITI
 • 2. Kom književnom rodu pripada delo Tvrdica?
 • 3. Nađi junakinju romana Zona zamfirova:
 • 4. Ivo Andrić dobio je Nobelovu nagradu za književnost ________ godine. Govor koji je tom prilikom održao u Stokholmu poznat je pod nazivom _____________________________________ ?
 • 5. Pojmovi suvišan čovek, duševna praznina, dosada, besciljnost - mogu se vezati za:
 • 6. Reč IKONA je:
 • 7. Ahmed Nurudin je lik iz kog književnog dela?
 • 8. ILIJADA i ODISEJA podeljene su u (zaokružite tačan odgovor):
 • 9. Deminutiv od imenice KIŠA je:
 • 10. Jedno od navedenih dela predstavlja autobiografiju Dositeja Obradovića:
 • 11. Koji od naših romantičara je bio poznat kao pesnik, slikar i boem?
 • 12. Koji jezik pripada južnoslovenskoj grupi jezika?
 • 13. Prepoznajte odlike epskih narodnih pesama:
 • 14. Napišite u inverziji vremensku rečenicu od ovih rečenica: Jovana je prolazila ulicom. Njene su prijateljice gledale u izloge.
 • 15. Koja rečenica je pravilno napisana?