Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Šta je procesor?
 • 2. Šta je bod (baud, Bd)?
 • 3. MS PowerPoint je deo:
 • 4. Kojom opcijom numerišemo sliku u Word dokumentu?
 • 5. Komanda DEL radi sledeće?
 • 6. Servis interneta koji omogućava prenošenje datoteka sa jednog na drugi računar širom sveta je:
 • 7. Matematički model bistabilnog elektronskog elementa je:
 • 8. Putanju određene datoteke na disku čini:
 • 9. Ako je poluprovodnička memorija skup registara, onda se svakom registru može pridružiti oznaka koja se zove?
 • 10. Brzina mikroprocesora izražava se u milionima:
 • 11. Brisanjem foldera:
 • 12. Binarni zapis 1101 je broj:
 • 13. Kad se kaže dupli klik mišem:
 • 14. Disketa od 3,5 "(3,5 inča) je kapaciteta od:
 • 15. PASCAL je programski jezik namenjen za rešavanje?