Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Mrežna topologija povezanih ravnopravnih računara naziva se:
 • 2. RAR je ekstenzija za:
 • 3. Uobičajene veličine slova za kucanje teksta su:
 • 4. U Excelu, funkcija Subtotal sadrži:
 • 5. MS Office je sastavni deo Windows-a:
 • 6. Program Excel služi za:
 • 7. Algoritam zamene bloka keš memorije LRU, izbacuje onaj blok iz keš memorije koji je:
 • 8. Izbor standardnih Windows komandi File i Close:
 • 9. Povezivač?
 • 10. Jedan od najvažnijih parametara hard - diska je:
 • 11. Potprogrami koje piše sam korisnik namenjeni su za?
 • 12. Osnovna klasifikacija računarske grafike je?
 • 13. Bežični pristup Internetu koristi:
 • 14. Izabrati tačan iskaz:
 • 15. Crvi su?