Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Na kom prozoru se podešava veličina papira (kod Word-a)?
 • 2. Word služi za?
 • 3. Svaki direktorijum na disku sadrži:
 • 4. Šta ubrzava rad računara?
 • 5. Razlika brojeva AB - AA u heksadekadnom brojnom sistemu iznosi:
 • 6. Šta se dešava kada se isprazni baterija na matičnoj ploči?
 • 7. Windows explorer je program za:
 • 8. U računaru postoje razni programi koji dele na:
 • 9. Koliko se vrednosti može kodirati ako se koristi 10-bitni zapis?
 • 10. Skup instrukcija preko kojih se obezbeđuje željena obrada unetih podataka zove se:
 • 11. Kojom ekstenzijom se označavaju zvukovne datoteka, odnosno muzika?
 • 12. Brisanje fajla u računaru, uz promenu sadržaja FAT tabele promenom imena fajla, obavlja se komandom
 • 13. Prevodioci su programi koji prevode programski kod na:
 • 14. Kolika je maksimalna brzina prenosa podataka ako procesor u jednoj sekundi izvršava 20 miliona ciklusa na magistrali, a širina magistrale podataka je 32 bita?
 • 15. Pomoću kombinacije tastera ALT i F4: