Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Sadržaj kataloga se u DOS-u prikazuje komandom?
 • 2. U Access-u uslov koji treba da ispuni podatak pre unošenja u bazu postavljamo preko:
 • 3. DVD je skraćenica od:
 • 4. Koliko nаjmаnje (umreženih) rаčunаrа čini rаčunаrsku mrežu?
 • 5. Pomoć (Help) u programu Word poziva se preko tastera:
 • 6. Poslednja verzija operativnog sistema za desktop i laptop računare ima naziv Microsoft Windows:
 • 7. Protokoli su :
 • 8. Šta se dešava ako se CD disk izloži magnetnom zračenju?
 • 9. Datoteka snimljena u programu MS Excel ne može da ima sledeću ekstenziju (produženi naziv):
 • 10. Font je:
 • 11. Klijent-server model komunikacije računara zasniva se na?
 • 12. Na Internet adresi www.viser.edu.rs nalazi se:
 • 13. Ako smo zaboravili gde smo sačuvali neki file:
 • 14. Šta označava izraz: ‘monitor visoke rezolucije'?
 • 15. Operacije nad podacima u računaru realizuju se: