Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Skup komandi ili opcija koje program nudi naziva se:
 • 2. Magnetni nosioci podataka nisu osetljivi na:
 • 3. Oblast matematike koja izučava fundametalna pitanja algoritma:
 • 4. Najveća svetska računarska mreža naziva se:
 • 5. Jedinica koja ukazuje na brzinu rada procesora je:
 • 6. U Access-u šta označava svojstvo objekta Control Source?
 • 7. Sadržaj RAM memorije se može menjati:
 • 8. Skener je:
 • 9. Funkcija matematičkog koprocesora je?
 • 10. Koje tačnosti mogu biti brojevi u pokretnom zarezu?
 • 11. Šta od navedenog predstavlja hardversku komponentu računara?
 • 12. Web pretraživač je:
 • 13. Servisi interneta su:
 • 14. Laserski štampač spada u:
 • 15. Skup međusobno funkcijski i programski povezanih računara koji rade kao ujedinjen sistem naziva se: