Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Tačka umetanja se, unutar jednog reda, pomera na početak reda pritiskom na:
 • 2. Za kreiranje sadržaja dokumenta u Microsoft Wordu, nakon što izaberemo komandu Insert - References - Index and Tables, biramo karticu:
 • 3. U Excel-u filtriranje se obavlja u koliko varijanti?
 • 4. Programski jezik QBASIC koristi interpreter, a ne kompajler
 • 5. Obeležiti pogrešnu cifru u heksadecimalnom brojnom sistemu:
 • 6. Šta ubrzava rad računara?
 • 7. Memorijski element kapaciteta jednog binarnog bita ( 0 ili 1) zove se:
 • 8. Za poništavanje akcije koristi se komanda:
 • 9. Da bi računar mogao biti povezan na Internet, treba da ima instaliran:
 • 10. U Excel-u, funkcija Average služi za:
 • 11. Šta predstavlja karakteristiku bežičnog miša?
 • 12. Keš-memorija računara nalazi se?
 • 13. Prvi personalni računar kompanije IBM, pod nazivom IBM PC, predstavljen je:
 • 14. Šta je to operativni sistem računara?
 • 15. Paint je: