Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Jedna od navedenih reči ne može da bude ime datoteke pod operativnim sistemom Windows:
 • 2. PROLOG je programski jezik namenjen za rešavanje?
 • 3. Hipermedija je nastala povezivanjem principa rada:
 • 4. U slučаju URL-а ime_prezime@viser.edu.rs sаdržаj ispred znаkа @, predstаvljа:
 • 5. Izborom tastera BackSpace:
 • 6. Windows izvršava programe:
 • 7. Najveća celina organizovanih podataka u računarskim sistemima je:
 • 8. Postavljanje dijagonalne linije u tabeli (u Word-u) se vrši izborom opcija:
 • 9. U Excel-u, funkcija Average služi za:
 • 10. Koja od navedenih karakteristika može da utiče na broj boja na monitoru?
 • 11. Ram memoriju čine:
 • 12. Prvi personalni računar kompanije IBM, pod nazivom IBM PC, predstavljen je:
 • 13. COBOL je programski jezik namenjen za rešavanje?
 • 14. Koji od navedenih pojmova ne pripadaju nizu:
 • 15. U Microsoft Word-u dugme Border na paleti alata utiče samo na?