Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ekonomska misao tzv. Neoklasična sinteza sa kojim ekonomistom na čelu
 • 2. Akcije, između ostalog, obezbeđuju pravo na:
 • 3. Potrošnja je:
 • 4. Robna proizvodnja je:
 • 5. Opšti oblik vrednosti razlikuje se od razvijenog oblika vrednosti po tome:
 • 6. Prosečna stopa carinske zaštite na srpske proizvode koji se izvoze u EU je?
 • 7. Trampa je:
 • 8. Usklađenost sredstava preduzeća i njihovih izvora po ročnosti je:
 • 9. Koncentracija kapitala predstavlja:
 • 10. Akcija je:
 • 11. Troškovi su:
 • 12. Prestiž, poziciju ili rang u grupi označava:
 • 13. Odnosi sa javnošću predstavljaju poslovnu funkciju čiji je cilj (uspostavljanja i održavanja odnosa sa ciljnom grupom javnosti) baziran na:
 • 14. Serija međunarodnih standarda kvaliteta je:
 • 15. Konkretan rad stvara