Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Prethodna kalkulacija se izrađuje:
 • 2. Navedi osnovne faze društvene reprodukcije
 • 3. Robni promet obuhvata:
 • 4. Kada je ponuda elastična a kada neelastična?
 • 5. Platni bilans čine:
 • 6. Produktivnost je:
 • 7. Kamata se izračunava kada se:
 • 8. Ukupan prihod privrednog društva se sastoji od:
 • 9. Patenti i licence spadaju u osnovna sredstva u obliku:
 • 10. Preferencije potrošača definišemo kao:
 • 11. Poznati autor D.Goleman govori o tome kako na lidere i menadžere utiče:
 • 12. Centralizacija kapitala predstavlja:
 • 13. Prihod od akcija je:
 • 14. Tehnička struktura investicija obuhvata:
 • 15. Ciljevi osnivanja privrednog društva su: