Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Tržište je: (moguće više odgovora)
 • 2. Društvo kapitala čine:
 • 3. U varijabilno degresivne troškove spadaju svi oni troškovi koji imaju:
 • 4. Za obaveze ortačkog društva osnivači odgovaraju:
 • 5. Koeficijent angažovanja sredstava pokazuje odnos između:
 • 6. Prema stepenu upotrebljivosti osnovna sredstva se dele na sredstva u:
 • 7. Marketing je isto što i reklama:
 • 8. Robni promet obuhvata:
 • 9. Varijabilni troškovi se sa promenom obima proizvodnje:
 • 10. Svrha robne proizvodnje dominira u
 • 11. Koji troškovi proizvodnje utiču na promenu cene koštanja ukoliko se menja obim proizvodnje:
 • 12. Ekonomske kategorije su: (moguće više odgovora)
 • 13. Princip ekonomičnosti polazi od zahteva:
 • 14. Menadžment je:
 • 15. Nadoknada koju zakupac plaća kapitalisti-zemljovlasniku za korišćenje njegovog zemljišta zove se: