Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Članice Šengenskog sporazuma su:
 • 2. Konkretan rad stvara
 • 3. Društvo sa ograničenom odgovornošću mogu osnovati:
 • 4. Opšti razlozi prestanka rada preduzeća su:
 • 5. Strana pravna i fizička lica u našoj zemlji:
 • 6. Opšti oblik vrednosti razlikuje se od razvijenog oblika vrednosti po tome:
 • 7. Fiksni troškovi se sa promenom obima proizvodnje:
 • 8. Kontrola poslovanja je: (moguće više odgovora)
 • 9. Poznati autor D.Goleman govori o tome kako na lidere i menadžere utiče:
 • 10. Radna snaga kao svaka druga roba ima:
 • 11. Hipotekarni kredit se dobija na bazi:
 • 12. Prirodni troškovi su:
 • 13. Pravne forme privrednih društava su:
 • 14. Prema društvenoj podeli rada privredna društva se dele na:
 • 15. Korisnost je: