Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Značajno povećana ponuda roba i usluga, ako ostale stvari ostaju nepromenjene (ponuda veća od tražnje) uslovljava:
 • 2. Osnovni cilj proizvodnje je
 • 3. Velike društvene podele rada su
 • 4. Pojavni oblici preduzeća kao privrednog društva su:
 • 5. Deficit platnog bilansa mora biti
 • 6. Maksimiranje profita preduzežima obezbeđuje
 • 7. Inflacija je:
 • 8. Srednji nivo menadžmenta obuhvata:
 • 9. Cilj proizvodnje je:
 • 10. Razlika između ukupnog iznosa koji bi potrošači bili voljni da plate da bi konzumirali određenu količinu robe koja se prodaje na tržištu i iznos koji stvarno moraju da plate je potrošački višak.
 • 11. Princip ekonomičnosti (E) predstavlja zahtev da se:
 • 12. Društvena preduzeća posluju:
 • 13. Proporcionalno varijabilni troškovi se sa promenom obima proizvodnje menjaju:
 • 14. Na koje elemente se deli profit pod uticajem razvoja zajmovnog kapitala:
 • 15. Vremenski period za koji se definišu kratkoročni ciljevi organizacije je do: