Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Pektinske materije se obrazuju u:
 • 2. Poliurija je:
 • 3. Produkti endokrinih žlezda su:
 • 4. Kom tipu ekoloških faktora pripada antropogeni faktor?
 • 5. Sinekologija proučava:
 • 6. Bakterije se najčešće razmnožavaju:
 • 7. Ćelije jednog organizma, koje pripadaju različitim tkivima, razlikuju se po:
 • 8. Elastična hrskavica se nalazi u:
 • 9. Kom tipu ekoloških faktora pripadaju karakteristike reljefa?
 • 10. Ekosistem čine:
 • 11. Posebni organi za disanje vodenih životinja su:
 • 12. Hidrofite su biljke koje:
 • 13. Nervne ćelije centralnog nervnog sistema dele se na:
 • 14. Pojava istanjenja sloja ozona je dominantno posledica emisije veštacki proizvedenih hemikalija koje sadrže:
 • 15. Paralelna nervatura lista najčešće se javlja kod: