Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Paralelna nervatura lista najčešće se javlja kod:
 • 2. Oligosaprobne vode su:
 • 3. Polne ćelije nastaju procesom:
 • 4. Akutno zaslanjeno zemljište koje sadrži rastvorljive soli u koncentracijama koje onemogućavaju rast biljaka, naziva se:
 • 5. Pektinske materije se obrazuju u:
 • 6. Sporogene bakterije stvaraju:
 • 7. Pojam buka podrazumeva:
 • 8. Nukleinske kiseline sastavljene su od jedinica koje se nazivaju:
 • 9. Primarno senzitivno polje obuhvata:
 • 10. Unutrašnjim muškim polnim organima ne pripada:
 • 11. Koja od ekstraćelijskih tečnosti ima najviše belančevina?
 • 12. Životni ciklus ćelije, ili ćelijski ciklus se sastoji od dva perioda (faze):
 • 13. Inicijator normalnog ritma rada srca je:
 • 14. Traheje su organi za:
 • 15. Unutar puža (kohlee) nalaze se senzorne trepljaste ćelije koje naležu na bazilarnu membranu čine: