Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Nafta, gas, ugalj, predstavljaju:
 • 2. U jedru eukariotskih ćelija za molekule DNK su često vezani proteini, i oni učestvuju u održavanju:
 • 3. Antropogeni faktori nastaju delovanjem:
 • 4. Duboka jama, zglobna čašica za zglobljavanje sa glavom butne kosti, nalazi se na:
 • 5. Odvojenih polova nije:
 • 6. Vrste koje se sreću samo u određenim staništima nazivaju se:
 • 7. Zigot se deli na veći broj blastomera:
 • 8. Zigot 2n+1 je:
 • 9. Citoskelet obezbeđuje:
 • 10. U genomu čoveka najveći gen je:
 • 11. Koji od navedenih pojmova predstavlja jedan od načinа formiranja gastrule?
 • 12. Posebni organi za disanje vodenih životinja su:
 • 13. Životne zajednice su:
 • 14. Uloga proteina u ćeliji je:
 • 15. Metabolička voda u ćeliji je stabilizator: