Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Plućni organi su prisutni:
 • 2. Supstance koje sprečavaju ili usporavaju razmnožavanje mikroorganizama koji su najčešći uzrok kvarenja hrane, zovu se:
 • 3. Globalni ekološki sistem koji predstavlja vrhunsko jedinstvo žive i nežive prirode na Zemlji i obuhvata čitav prostor naseljen živim svetom je:
 • 4. U prokariotskoj ćeliji se nalazi:
 • 5. Biodiverzitet je:
 • 6. Krajnji produkti potpune razgradnje organskih jedinjenja su:
 • 7. Koje se ćelije dele mitozom:
 • 8. Krajnji produkt glikolize su:
 • 9. Stvaranje adonozin trofosfata (ATR) se vezuje za:
 • 10. Centri III i IV para moždanog nerva nalaze se u:
 • 11. Jedan od osnovnih elemenata Darvinove teorije evolucije je:
 • 12. Ćelija čoveka ne sadrži:
 • 13. Traheje i traheidi su elementi:
 • 14. Ulazni otvor bubrega nalazi se na njegovoj:
 • 15. Aminokiseline nastaju: