Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Ekonomski fakultet - Kragujevac
    Andrijana Bićanin predsednica Studentske unije Ekonomije Kragujevac


Andrijana Bićanin , predsednica Studentske unije Ekonomije Kragujevac

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Imajući u vidu prirodu ekonomskog fakulteta na Fakultetu postoje uslovi za izvođenje praktične nastave. Očekujemo da će se oni i koristiti u punom kapacitetu nakon što se praksa uvrsti u novi nastavni plan. Od velike koristi su i takmičenja na kojima studenti imaju prilike da provere svoja praktična znanja, poput kviza znanja ili studije slučaja, koja se realizuju u okviru aktivnosti Studentke unije. Praksa bi bila od velike pomoći pri zapošljavanju, jer je sticanje praktičnih znanja neophodno za sto brze uključivanje mladih ekonomista u poslovne tokove.