Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR)
    Igor Marjanović student


Igor Marjanović , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Kao i većina učenika koji završavaju gimnaziju imao sam vremena da razmišljam čime želim da se bavim u životu i koja bi bila oblast koju želim da studiram. Iako već dugo zagrižen za svet računara i informacionih tehnologija, i dalje sam se dvoumio da li to i ako da onda gde. Jednom prilikom u mojoj školi je održana prezentacija Univerziteta "Singidunum" koji pored "Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment" i "Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i reviziju" u svom sastavu ima i "Fakultet za poslovnu inofmratiku" (danas "Fakultet za informatiku i menadžment").

Prvi kontakt sa fakultetom ostavlja poprilično prijatan utisak zbog komunikativnosti osoba iz studentske službe i količine informacija koje mogu da vam pruže. Posle ne baš tako teškog prijemnog upisao sam se na "Fakultet za informatiku i menadžment". Pošto sam završio i treću godinu mogu da tvrdim da fakultet poseduje veoma kvalitetan nastavni kadar, a program studiranja je moguće prilagoditi i studentima koji su već zaposleni.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Ako se uzme u obzir da "Bolonja" zahteva da fakultet svojim studentima pruži praksu, ne mogu da kažem da se ovaj fakultet ističe ovde. S druge strane "Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment" pruža veoma kvalitetnu praksu svojim studentima u svom polju. Praktično iskustvo se uglavnom može steći na vežbama gde asistenti na praktičnim primerima objašnjavaju ono što profesor priča na predavanjima.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja sa studentskom službom je na zavidnom nivou na prvom mestu zbog pristupačnosti zaposlenih u studentskoj službi. Sve informacije se dobijaju pravovremeno i stvarn nemam nijednu zamerku na njihov rad.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Jedan od elemenata koji nedostaje ovom fakultetu bi bile studentske organizacije koje bi okupljale studente i u kojima bi studenti mogli da se više uključe u rad fakulteta ili da se bave temama koje ih interesuju.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Na jedno od najčešćih pitanja, da li su državni fakulteti bolji od privatnih (i obrnuto), definitivno ne može da se još uvek da odgovor DA ili NE. Osnova ovoga je u razlici u pružanju znanja i informacija na ovim fakultetima. Dok su državni fakulteti uglavnom okrenuti ka sticanju znanja kroz teoriju uz određenu dozu praktičnog, privatni, s druge strane, uglavnom se baziraju na "učenje kroz praksu".