Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
    Žuna Ljubičić studentkinja III godine psihologije


Žuna Ljubičić , studentkinja III godine psihologije

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Nastavni kadar fakulteta čine stručnjaci iz različitih oblasti koji su spremni da svoje znanje prenesu studentima, a fakultet je opremljen savremenom tehnologijom koja nije najvažniji faktor kvaliteta nastave, ali svakako je poboljšava. Uglavnom se insistira na interaktivnom načinu vođenja nastave u kojima se ideje studenta uvažavaju i na osnovu već postojeće teorije dalje razrađuju. Važno je naglasiti da je veliki broj profesora na fakultetu voljan da sasluša predloge studenata i u okviru toga radi na poboljšanju sadržaja i izvođenja nastave. Velikom prednošću mog fakulteta smatram to što stalno teži unapređenju organizacije i nastave, uvođenjem konstruktivnih promena, što nam omogućava da slušamo i pratimo različite seminare i workshopove koji se organizuju na samom Fakultetu.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Profesori na FMK-u insistiraju na praktičnoj primeni znanja odnosno vežbama i projektima uče studente da primene znanja iz neke oblasti. Važno je da naglasim da je za izvođenje svake kvalitetne prakse neophodano savladati teorijske osnove koje se dobijaju predavanjima. Praktična primena znanja je aspekt fakultetskih obaveza koje studiranje čine izazovnim i zabavnim.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba fakulteta otvorena je za prijem studenata svakog dana, a studenti imaju i priliku da je kontaktiraju telefonom ili mejlom. Prijavljivanje ispita na našem fakultetu vrši se online tako da nema čekanja u redovima, ukoliko u sistemu dođe do neke greške prilikom prijave IT služba fakulteta to ispravi tako da student ni na koji nacim ne bude ostećen. Svakako i na našem fakultetu dešava se da se neka uplatnica "zagubi", ali redovnim ažuriranjem evidencije zaposleni u službi u saradnji sa studentima uspešno rešavaju takve probleme. Zahvaljujući radu i dobroj volji zaposlenih organizacija na fakultetu se svakim danom unapređuje, kako na predlog profesora tako i na predlog studenata.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Osnovna studentska organizacija na Fakultetu za medije i komunikacije Studentski parlament, osnovni cilj ove organizacije je zastupanje interesa studenata radi poboljšanja kvaliteta studiranja. Sastanak Studentskog pralamenta redovna je aktivnost, a važno je naglasiti da ukoliko se za to javi potreba svaki student ima pravo da sazove sastanak. Predstavnici ove organizacije rezultatima pokazuju da ispunjavaju svoju dužnost u zastupanju interesa studenata. Pored Studentskog parlamenta fakultet ima i druge organizacije, sekcije i klubove formirane prema interesovanjima studenata. Verujem da je interesantno izdvojiti sekciju koja se bavi humanitarnim radom i koja svojim smislenim akcijama uspeva da sakupi priloge kako bi pomogla onima kojima je to potrebno.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

S obzirom da sam student privatnog fakulteta često se susrećem sa predrasudom da su privatni fakulteti laki, takvo mišljenje smatram nekorektnim jer moj fakultet pruža kvalitetnu nastavu, a profesori od studenata zahtevaju da u potpunosti savladaju gradivo. Koliko god nepravedno ovo uvreženo mišljenje bilo, jedini način da se njemu suprotstavimo jeste da se dokažemo rezultatima koje postižemo. Neretko dobijamo pohvale od gostujućih predavača ili od poslodavaca koji nas primaju na praksu, što bi u neku ruku bilo jedino merilo kvaliteta našeg obrazovanja. Državni fakulteti imaju tradiciju koju treba poštovati, ali privatni fakulteti za njima ne zaostaju. Verujem da je prednost, a ne manjkavost privatnih fakulteta u odnosu na državne njihova otvorenost za nove ideje i korektan, otvoren odnos profesora i studenata.