Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
    Dina Rudić studentkinja na masteru Digitalne umetnosti i novi mediji


Dina Rudić , studentkinja na masteru Digitalne umetnosti i novi mediji

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Studiranje je intezivno i zahteva prisustvovanje i angažman na nastavi. Kvalitet je veoma dobar, fakultet prati aktuelnu akademsku teoriju i koristi savremenu literaturu. Poenta je da studenti nauče da kritički razmišljaju, vežbajući kroz diskusije u toku predavanja sa profesorima.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Imaju, što se tiče ovog smera. Obezbeđena je sva tehnika, fakultet je dobro opremljen. Mogućnost studentskih praksi u okviru mnogobrojnih medijskih kuća i reklamnih agencija u okviru ostalih smerova.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Fakultet je svu saradnju za studentskom službom sveo na minimum, jer se sve obavlja elektronskim putem. Npr. Prijava ispita, proveravanje uplate, bodova, ocena, itd.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na fakultetu postoji jedna organizacija, u pitanju je ‘'Klub ljubitelja umetnosti''...

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Pošto je u pitanju Bolonjski sistem obrazovanja, naravno da se razlikuje. Studenti su obavezni da dolaze predavanja, da budu aktivni u diskusijama i da koriste datu literaturu koja se svake nedelje iščitava. Komunukacija i kontakt sa profesorima je veoma dobar, uvek su dostupni za studente i spremni da izađu u susret.