Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
    Stevan Đokić student prodekan Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici


Stevan Đokić , student prodekan Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja svakako da su zadovoljavajući, što ne govori da ne trebaju da se poprave. Ono što je primetno na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, jeste upravo da se dovodjenjem jednog broja profesora i drugačiji pristup problemu, kvalitet nastave podigao na jedan viši, obrazovni i naučni nivo, koji zapravo stvara jednu pozitivnu sliku ove visokoškolske ustanove.Tome u prilog ide podatak da moj fakultet čini jednu trećinu Prištinskog Univerziteta sa privremenim sedištem u Kos. Mitrovici.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja između studenata i studentske službe je dobro regulisana, uglavnom nam izlaze u susret, informacije i ostala obaveštenja dobijamo na vreme. Lično zadovoljan njihovim radom. Najčešći problemi studenata su uglavnom vezani za školarinu, smanjenje uslova, problemi oko overe semestra, potpisi. Ono što bih promenio, bila bi modernizacija celog sistema počev od prijave ispita, overe semestra, do arhive i dr. Studentima bi predstavljalo olakšicu i brži pristup informacijama.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na Filozofskom fakultetu postoje dve studentske organizacije: Savez studenata i studentska Asocijacija. Obe su u proteklom periodu bile organizatori mnogih naučnih i kulturnih dešavanja. Pored izložbi, promocija knjiga, pesničkih večeri i dr. bili smo domaćini mnogim uglednim ljudima iz sveta nauke, filma i kulture uopšte. Možda je i situacija u kojoj se nalazimo doprinela da često organizujemo razne manifestacije, kao bi na pravi način preneli pravu sliku svetu. Još jedan podatak koji govori o našem radu i našoj profesionalosti jeste, da su studenti sa Filozofskog fakulteta predsednici i studentskog Parlamenta Univerziteta, i studentskog Saveza Univerziteta u Prištini.