Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Medicinski fakultet u Beogradu
    Marko Vujačić predstavnik studentskog parlamenta


Marko Vujačić , predstavnik studentskog parlamenta

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Medicinski fakultet ima tu nesreću da odražava kombinovane deficite i edukativnog i zdravstvenog sistema neke države. Pošto su to dinamični, konstantno kritikovani sistemi, studenti sa jedne strane osećaju napredak poslednjih godina, a opet su svesni velikih propusta koji i dalje postoje. Nastava je sada dobra i uspeh studenata nadprosečan, a organizacija solidna. Zaposlenje po završenim studijama ostaje problem kao i na većini fakulteta.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Medicinski fakultet je koncipiran još od prvog formulisanja nastavnog programa kao dihotomija praktične i teoretske nastave, i nema predmeta koji ne sadrži obavezne vežbe tj. laboratorijsku i kliničku praksu. Ona je prisutna u dovoljnom obimu za osnovno obrazovanje većine studenata, dok se studenti sa većim intresovanjima mogu prijaviti za različita dežurstva i izborne nastave i time povećati svoju praksu iz željenih predmeta. Sa velikim brojem nastavnog osoblja na kliničkim predmetima, ove mogućnosti su gotovo neograničene i zavise od volje svakog pojedinačnog studenta.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?