Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Poljoprivredni fakultet u Zemunu
    Dr Dragan V. Rudić Prodekan za nastavu


Dr Dragan V. Rudić , Prodekan za nastavu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Od skromnog počeka sa nekoliko nastavnika,uglavnom emigranata iz Rusije, Poljoprivredni fakultet je danas vodeća visokoškolska ustanova u oblasti proizvodnje hrane u ovom delu Evrope sa oko 450 zaposlenih i permanentim brojem od oko 4.000 studenata.

U skladu sa Evropskim sistemom obrazovanja na Fakultetu su od 2007 godine uvedene krupne promene usvajanjem novog trostepenog načina studiranja (osnovne studije-master-doktorske studije).Proces ove reforme studiranja,uskladjen sa Bolonjskom deklaracijom obuhvatio je ceo fakultet i novi nastavni planovi i programi su počeli da se primenjuju od jeseni 2007 godine. Stoga danas možemo konstatovati da su uslovi studiranja kod nas veoma dobri dok se kvalitet nastave još treba poboljšati.


Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Studenti na našem fakultetu imaju dovoljno praktične nastave koja se odvija na oglednom školskom dobru RADMILOVAC blizu Beograda.

Ogledno školsko dobro RADMILOVAC

Legat Jevrosime,Sime i Milana Vukićevića (1941) koji se sastoji iz 120 ha zemljišne površine kod Vinče i služi kao ogledno školsko dobro.
Osnovna namena:Praktična obuka studenata,izrada diplomskih radova studenata i naučno-istraživački rad nastavnog osoblja.

Na Radmilovcu smo do sada podigli:
-Voćarsko-vinogradsrske zasade
-Centar za viroze
-Matične zasade voćaka i vinove loze
-Svetski priznate kolekcije voćaka
-Renovirali podrum pića
-Izveli melioracije zemljišta
-Savremen pčelinjak i metereološka stanica
-22 priznate sorte vinove loze i 1 sorta breskve
-Banku gena voćaka i vinove loze
-Šaranski ribnjak


Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?