Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Pravni fakultet u Novom Sadu
    Milan Krilović predsednik studentskog parlamenta i studenstskog saveza


Milan Krilović , predsednik studentskog parlamenta i studenstskog saveza

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Pravni fakultet u Novom Sadu iz godine u godinu poboljšava uslove studiranja i kvalitet nastave uvođenjem savremenih tehničkih dostignuća. Široko dostupna literatura i pristup bazama podataka kao što je npr. Paragraf net čine studiranje na našem fakultetu znatno olakšanim. Fakultetska biblioteka svakodnevno dobija nove naslove stručnih časopisa i literaturu iz celog sveta. Fakultet je u potpunosti klimatizovan tako da su i za vreme letnjih vrućina učionice i čitaonice pune studenata.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Pravni fakultet u Novom Sadu je potpisnik sporazuma sa Opštinskim i Okržnim sudom u Novom Sadu, na osnovu koga naši studenti imaju obezbeđenu dvonedeljnu praksu u ovim institucijama. U okviru sticanja praktičnih znanja studenti imaju omogućenu dvonedeljnu praksu i u Zavodu za izgradnju grada, kao i mogućnost posete kazneno popravnim ustanovama i aktuelnim postupcima u Specijalnom sudu za organizovani kriminal u Beogradu. Određeni vid prakse studenti mogu da steknu i u Pravnoj klinici za zaštitu životne sredine, volonterskoj sekciji u kojoj učestvuju studenti i profesori. Pojedine katedre organizuju takmičenja u simulaciji suđenja, što je takođe dobar način za sticanje praktičnih znanja. Timovi naših studenata u okviru ovih takmičenja ostvariju zavidne rezultate i na međunarodnom nivou.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na našem fakultetu postoje dve studentske organizacije, jedna opšteg sindikalnog tipa (Savez studenata) i jedna strukovnog karaktera (Evropsko udruženje studenata prava). Pored ove dve organizacije postoji Sportsko udruženje koje kroz svoje sekcije zadovoljava potrebe onih studenata koji imaju sklonosti ka raznim sportovima. Ekipe Pravnog fakulteta iz godine u godinu pokazuju sve bolje rezultate kako u Univerzitetskim ligama tako i na međunarodnim takmičenjima. Na fakultetu postoji i studentski list PRAVNIK koji informiše studente o svim aktuelnim zbivanjima.