Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Pravni fakultet u Novom Sadu
    Nenad Vuletić student


Nenad Vuletić , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu imaju odlične uslove studiranja što se u prvom redu odnosi na prvoklasnu čitaonicu i mogućnost pristupa potrebnom materijalu preko računara u istoj. Važna je i okolnost što je većina fakulteta smeštena na jednoj lokaciji, na univerzitetskom kampusu koji inače više nalikuje parku nego kompleksu obrazovnih ustanova. Ipak probleme može stvoriti neažurna i staromodna studentska služba bazirana ne tako retko na dugim redovima. Ovo je mana koja će biti rešena, kako se studenti nadaju u bliskoj budućnosti osposobljavanjem internet servisa za obavljanje prijava ispita i sličnih radnji. Što se predavanja tiče, kvalitet zavisi od shvatanja i harizme profesora i asistenata koji drže ista. Ovde krajnosti (od inspirativnog do uspavljujućeg) nisu strane. Koja su korisna, zanimljiva i kvalitetna uglavnom se sazna iz „studentskih priča".

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Pravni fakultet u Novom Sadu nije poznat po praktičnoj nastavi, mada se takva reputacija u poslednje vreme menja. „Novi talas" mladih i sposobnih ljudi u asistentskom kadru unosi novine od kojih će, siguran sam, budući brucoši imati koristi. U svakom slučaju iako takva praksa nije bila obavezna, do sada, bila je dostupna onima koji su hteli to iskustvo.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba je staromodna i tehnički zaostaje u poređenju sa drugim fakultetima u Novom Sadu. Redovi su i dalje česta pojava prilikom prijave ispita i overe semestara. Ovo je mana koja će biti rešena, kako se studenti nadaju, u bliskoj budućnosti osposobljavanjem internet servisa za obavljanje tih i sličnih radnji. Ipak postoji jedna svetla tačka na Studentskoj na Prvanom fakultetu u Novom Sadu koju ni jedan student ne zaboravlja i kojoj je svaki zahvalan na strpljenju, pozitivnoj energiji i večitoj spremnosti da nas sasluša i da nam pomogne. Volimo te dobra vilo Pravnog, teta Milana!

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na Pravnom u Novom Sadu su aktivni Savez studenata Pravnog fakulteta, ELSA i list fakulteta „Pravnik". Ova udruženja studenata su učestvovala u rešavanju brojnih pitanja iz svakodnevnog života studenata, pa i kada je bila potrebna i vannastavna pomoć, neki savet u vezi sa gradivom. Interesantno je da je Savez nadležan za podelu studentskih kredita i stipendija pa se nadam da ćete, buduće uspešne kolege, ako ne iz drugog razoga proći kroz kancelariju barem da pokupite ček.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Dominantno je shvatanje među studentima ne samo Pravnog, već i drugih državnih fakulteta, da se po uloženom trudu potrebnom za polaganje ispita privatni fakulteti ne mogu porediti sa državnim. Ovakvo raspoloženje je prouzrokovano najviše iskustvom kolega koji zbog nemogućnosti polaganja pojedinih ispita na državnom, prelaze na privatni fakultet gde ređaju uspehe sa, evidentno, mnogo manje uloženog truda. Ipak, treba biti objektivan i ne konstatovati da su privatni fakulteti inferiorni na osnovu navedenog. Praksa će dati odgovor, a mi sa Pravnog u Novom Sadu smo spremni da održimo stečeni ugled našeg fakulteta među kolegama u struci.