Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Prirodno-matematički fakultet u Nišu
    Jasna Vasić predsednik Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu


Jasna Vasić , predsednik Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Opšti uslovi studiranja na fakultetu nisu adekvatni. To se pre svega ogleda u nedostatku učionica , labaratorija- njihovoj (ne)opremljenosti, nedovoljnom broju knjiga u biblioteci za pojedine smerove i nedostatku informatičkih kabineta. Naravno, da li treba posebno naglašavati ono što je zajedničko za sve studente u zemlji, a to su visoke cene školarina.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na fakultetu su aktivne dve studentske organizacije : Studentski parlament - kao organ fakulteta i Savez Studenata - kao nezavisna studentska organizacija. Studenti čine i 20 odsto Nastavno-naučnog veća. Takođe, imamo i Studenta prodekana koji je član Kolegijuma fakulteta i tri studenata kao članove Saveta fakulteta. Tako smo, preko ovih svojih predstavnika i pomenutih studentskih organizacija uključeni u rad fakulteta.