Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Prirodno-matematički fakultet u Nišu
    Dušan Sadiković student biologije


Dušan Sadiković , student biologije

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Što se tiče kvaliteta teorijske nastave nemam većih zamerki. Nastavni program istih studijskih grupa je relativno sličan sa ostalim univerzitetima. Jedina je razlika u vođenju nastave, koja bi po meni trebalo biti više interaktivnog tipa npr. seminarski radovi i naučni projekti. Učestvovanje u naučnim projektima je najbolji način sticanja znanja na većini predmeta (izuzev metodologije), kojim, nažalost, naš fakultet oskuduje. Ovakvo stanje je rezultat lošeg finansijskog stanja fakulteta, nedovoljnim brojem profesora u odnosu na broj predmeta, kao i u odnosu na broj studenata. Ovo poslednje je možda i najveći problem, jer usled nedostatka naučnog osoblja, imamo situaciju gde su pojedini profesori i asistenti prinudjeni da drže dva, tri pa čak i četiri predmeta, što znatno smanjuje vreme koje mogu provesti sa studentima na vannastavnim aktivnostima.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Mi imamo dovoljno praktične nastave, ali da li je ona na nivou kvaliteta koji je potreban? Ne nije, jer se ponovo javlja isti problem. Fakultet, zbog lošijeg finansijskog stanja nije u situaciji da nam obezbedi neke esencijalne stvari koje su nam potrebne za rad. Ne uvek, ali to se dešavalo. Recimo, nekoliko puta se desilo da nam zafali adekvatna ili ispravna aparatura za date vežbe, agensi kojima nije prošao rok trajanja... Takođe, koliko je meni poznato, naš fakultet poseduje određene aparate, koje bi znatno uvećale naš nivo ekspertize, ali nije u stanju da obezbedi adekvatne prostorije za njihovo korišćenje, ili propratnu aparaturu i hemikalije za njihov rad...

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Što se tiče saradnje sa studentskim službama, lično nisam imao problema, mada sam čuo od nekih svojih kolega da su imali problema oko plaćanja kazni za zakasnele prijave, kao i sa (neprijatnim) stavom zaposlenih u ovoj službi. Imena ovih kolega, naravno, ne bih smeo da pominjem bez njihove dozvole.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Ocenio bih sa vrlo dobrim 5 :) . Smatram da se naš studentski parlament jako dobro brine o našim pravima, kao i da se trudi što bolje može da nam ukaže prilike i mogućnosti koje imamo tokom studija. Takođe sam zadovoljan vannastavnim aktivnostima koje naš parlament organizuje. Ove aktivnosti su naučne, turističke, sportske, a ponekad i zabavne prirode.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Koliko ja znam, ne postoji ni jedan privatan biološki fakultet u ovoj zemlji, tako da nisam u poziciji da dam odgovor na ovu stavku. Međutim, pošto vas zanima moje mišljenje, mislim da je kriterijum na svim privatnim fakultetima daleko niži nego na državnim i to stvara problem, gde usled izjednačivanja diploma u Bolonjskom sistemu školovanja, studenti osnovnih studija sa privatnih fakulteta mogu upisati master studije na državnim fakultetima sa daleko manjim nivoom znanja od studenata koji su pohađali državne fakultete. Ovo naravno oštećuje studente državnih škola na neki način, a takođe i državu jer će u narednih nekoliko godina doći do hiperpodukcije ne tako stručnih doktora i mastera na ekonomskoj i pravnoj sceni.