Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”
    Aida Čengić Studije umetnosti i dizajna Tehnički fakultet, Zrenjanin


Aida Čengić , Studije umetnosti i dizajna Tehnički fakultet, Zrenjanin

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", je ogranak Novosadskog univerziteta, i postoji od 1974. godine, a samim tim može se reći da je to fakultet sa odredjenom tradicijom. Osim tradicije , koja ga čini pogodnim za sticanje kvalitetnog obrazovanja, tu je i moderan pristup sticanja istog.
Moram da priznam da su uslovi studiranja na ovom fakultetu, od početka procesa akreditacije, na zavidnom nivou. Pored odličnog znanja koje se stiče, tu je i prostor koji je prilagođen savremenom pristupu studiranja. Nravno, ne mogu da izostavim ni stručnost kadra, koji se trudi da prenese svoje znanje što više može.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Mahom se svi studenti slažu sa činjenicom da je praktična nastava najbolji vid učenja. S toga se naš fakultet trudi da obezbedi odgovarajuću praksu za sve obrazovne profile. Jedan deo praktične nastave se odvija na fakultetu, a jedan deo u određenim firmama, sa kojima imamo potpisan ugovor. Međutim, pošto je praktičan deo obrazovanja, u našoj zemlji, dugo bio zapostavljen, još uvek se radi na poboljšanju tog načina obrazovanja ( pronalazak novih firmi koje više odgovaraju obrazovnim profilima, a koje su voljne da dozvole pristup studentima).