Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka strukovna škola ICEPS
    Dejan Radović predstavnik studenata


Dejan Radović , predstavnik studenata

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Za razliku od 99 posto skola i fakulteta koji bolonju koriste za marketinški proboj na tržište, ova Škola je celokupan nastavni plan i program uskladila sa tom deklaracijom i ona se primenjuje od osnivanja.
Škola je smeštena u centru grada, sto predstavlja izuzetnu prednost u komunikaciji. Kada su prostor i oprema u pitanju, Škola poseduje sve Zakonom predviđene uslove sa računarskom laboratorijom i bibliotekom. Takođe tu je i velika slušaonica gde se održavaju predavanja i manje slušaonice za konsultacije. Postoji i zona gde je dozvoljeno konzumirati duvan.

 

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

 

Predsednik studentskog parlamenta je Petar Radojčić. Škola sarađuje sa brojnim institucijama sličnog profila. Ima razvijenu međunarodnu saradnju sa Visokom školom ESERP iz Barselone.