Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd
    Slobodan Milošević student


Slobodan Milošević , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Što se mene lično tiče zadovoljan sam uslovima, ne mogu da kažem da su odlični,a li su solidni... Kabineti i sale za predavanja su dobro opremljeni i ispunjavaju uglavnom sve uslove koji su potrebni za lakše i bolje studiranje (svi kabineti koji su opremljeni kompjuterskom opremom moraju imati priključen Internet!)
O kvalitetu nastave imam zamerke na pojedine profesore (ne bih da ih imenujem) zbog loše organizovanosti predavanja i loše komunikacije sa studentima. Znanje profesora i njihovo prenošenenje znanja na studente je sasvim OK!

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Kao student prve godine za sada imam dovoljno usavršavanja preko praktične nastave i nadam se da ce se iz godine u godinu povećavati prema potrebama.Mislim da je praktična nastava veoma korisna pri zapošljavanju.Dobro izvedena obuka na praktičnoj nastavi je olakšavajuća okolnost i dobra preporuka pri zapošljavanju.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Ne znam ni za jednu studentsku organizaciju na našoj Visokoj školi!