Prijemni.rs
Maturang

-

Podesi parametre i klikom na dugme „Pretraži“ pronađi fakultet ili visoku školu koju želiš da upišeš i informiši se šta je potrebno za upis.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola u Beogradu, osnovana je 1957. godine. Školske 2002/03. godine izvršena je reforma obrazovanja, te se u već postojećim područjima odvija obrazovanje trećeg i četvrtog stepena. Osnovna delatnost škole je srednjoškolsko obrazovanje u dva područja rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i hemija, nemetali i grafičarstvo.

Trogodišnje srednje obrazovanje: Četvorogodišnje srednje obrazovanje: