Prijemni.rs
Maturang
  • Iskustva studenata
Koliko pomažu u spremanju ispita?
da li je obavezno kupovati originale, da li postoje knjige koje je izdao fakultet / škola ili se ispit sprema iz šire literature, skripti, knjiga drugih profesora i slično...
par meseci pred ispit ili redovno tokom cele godine ili preporučuješ redovno praćenje nastave pa intenzivnije učenje pred ispit...
Onaj ko prati nastavu, redovno uči, razmišlja a ne štreba ili onaj ko ume da se snađe (uči po kombinacijama minimalno koliko treba za prolaz, prepiše ili sl.)?
Da li imaš vremena za privatne stvari, honorarni posao ili nešto slično?
uključivanje u projekte, studentske organizacije, prakse...
vezano za neki ispit, studije uopšte, koje predmete da ne ostavljaju za vijanje uslova...
o težini fakulteta, kvalitetu nastave, opremljenosti, mišljenje o profesorima...
Potvrdite da niste roBOT klikom na kvadrat *