Prijemni.rs
Maturang
  • Zvezdan Horvat - direktor centra ASEE (Adizes Southeast Europe)


Zvezdan Horvat - direktor centra ASEE (Adizes Southeast Europe)

Zvezdan Horvat je direktor centra ASEE (Adizes Southeast Europe) koji ima kancelarije u četiri zemlje i koji je deo svetske mreže The Adizes Institute. Kao konsultant lečio je organizacije u 15 zemalja. U medjuvremenu sam stekao i doktorat iz industrijskog menadžmenta i radio u preko 30 zemalja. 

Najbolji savet za sve buduće studente koji se pripremaju za polaganje prijemnih ispita.

U ovo vreme sve se menja, znanja se menjaju, profesije se menjaju. Vi birate oblast koju želite, ali je to samo usmerenje. Budite spremni da se menjate, da dodatno učite. Radite to što volite, pa vam ništa neće biti teško. 
 


Šta ste studirali?

Ja sam diplomirani mašinski inženjer, FTN – mašinski odsek, smer Industrijski sistemi, Novi Sad. Magistar elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Beograd, smer Računarska tehnika.


Čemu su Vas studije naučile i koliko Vam je to značilo za karijeru?

Naučile su me sistematskom mišljenju, i dale su mi osnovu za savladavanje budućih izazova. Stekao sam radne navike i naučio da sednem kada treba kao i kako da savladam neke stvari u određenom roku. Najbitnije je da sam otkrio da mogu da menjam oblasti i da se razvijam.


Kako ste našli svoj prvi posao i čime ste se bavili na početku Vaše karijere?

Radio sam na FTN, Institut za industrijske sisteme, kao asistent za razvoj informacionih sistema. Držao sam vežbe, predavanja, radio na projektima za privredu. Nakon stipendije japanske vlade za menadžment u informacionom sistemima 1989, promenio sam katedru i prešao na predmet Organizacija industrijskih sistema gde sam sa kolegama praktično držao prvi predmet iz oblasti menadžmenta u to vreme. Sa te pozicije sam preuzeo sudbinu u svoje ruke, sa kolegama dao otkaz i pokrenuo Adižes u našoj zemlji.


Kada zapošljavate ljude, kakav profil osoba tražite?

To zavisi od posla za koji tražimo osobu. Mi radimo konsalting, držimo obuke iz menadžmenta i, što je interesantno, imamo puno inženjera u firmi. Važnije od same struke (gde se mora pokazati šta osoba zna) je spremnost osobe da uči, predispozicija da se menja, savladava izazove i naravno karakter osobe. Za konsalting ne zapošljavamo osobe koje imaju manje od 30 godina jer smatramo da je iskustvo u radu sa ljudima jedna od ključnih veština. Dobra osoba može da stekne znanje dok loša osoba sa znanjem ne može da postane dobra. U tom smislu, i klima u firmi nam je jako važna.


Koje veštine usavršavate i kako radite na sebi?

U okviru posla čitam puno knjiga iz menadžmenta, organizujem seminare o raznim veštinama i konceptima i praktikujem fenomen iz teorije učenja - ako hoćeš da naučiš, pokušaj to da ispričaš. Dakle kod mene su prisutni samousavršavanje, kao i redovan odlazak na seminare, bilo kod kolega, bilo u inostranstvo, redovni sastanci The Adizes Institute, mesečni razvojni sastanci naših konsultanata. Smatram da treba učiti i vežbati sve što pomaže odgovoru - zašto ne bismo drugačije i bolje? Od prodajnih veština do svih aspekata vođenja firme. Na primer, napravio sam seminar "Finansije za neekonomiste" tako što sam uzeo američke knjige, konsultovao se sa ljudima i ovladao menadžerskim nivoom računovodstva i finansija.


Preporučite nam knjige u svojoj oblasti rada, koje smatrate dobrim.

Preporuka za knjigu Malcolm Gladwell, Outliers. 


2021. godina