Prijemni.rs
Maturang
  • Miloš Stanković - diplomirani inženjer, pronalazač


Miloš Stanković - diplomirani inženjer, pronalazač

Miloš Stanković je rođen 1984. godine u Beogradu, živi u Zemunu. Diplomirao je na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu i na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". Bavi se naučno istraživačkim radom - inovacijama. Poseduje desetak pronalazaka koji su nagrađeni na brojnim domaćim i međunarodnim sajmovima. Savez pronalazača Jugoslavije proglasio ga je za „Pronalazača godine 2002" dodelivši mu Zlatnu plaketu „Tesla-Pupin". Član je međunarodnog inovacionog centra "Arhimed" iz Moskve, Saveza inovatora Republike Srpske i Saveza pronalazača Srbije. Više otkrijte na www.milos-stankovic.com.

Šta ste studirali?

Diplomirao sam na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu, smer računarska tehnika i na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", smer proizvodni menadžment.


Čemu su Vas studije naučile i koliko Vam je to značilo za karijeru?

Na studijama sam naučio da nije dovoljno sticati znanje, već ga treba i upotrebljavati.


Kako ste našli svoj prvi posao i čime ste se bavili na početku Vaše karijere?

Prvi posao našao sam u Zavodu koji se bavi istraživanjem i razvojem, kao stručni saradnik za inovacione tehnologije, elektrotehniku i informacione sisteme. Pre toga radio sam kao organizator sajmova inovacija i izložbi pronalazaka; menadžer za inovacije; projektant tehničkog, softverskog i marketing dela za inovacije; serviser računara.


Kada zapošljavate ljude, kakav profil osoba tražite?

S obzirom da su inovacije na kojima radim iz više oblasti, zapošljavao bi ljude, posebno mlade kreativne ljude, raznih profila: elektro inženjere, mašinske inženjere, ekologe, hemičare, fizičare, ekonomiste, marketing menadžere, nk radnike, vk radnike itd...


Koje veštine usavršavate i kako radite na sebi?

Stalnim izvođenjem eksperimenata, istraživanjem i razvojem na inovacijama usavršavam svoje veštine i znanje. Izlaganjem i prezentovanjem projekata na brojnim izložbama, seminarima i kongresima stičem nova iskustva i dolazim do novih korisnih saznanja. Jedino se trudom, radom i upornošću mogu postići uspešni rezultati. Čitanjem litareture iz svoje oblasti, stalno pratim nova tehnološka dostignuća i napretke u nauci.

Osobine koje negujem u slobodno vreme vezane su za sport - trčim, plivam, idem u teretanu, vozim bajs i na taj način dobijam novu energiju i inspiraciju za svoje inovacije.


Preporučite nam knjige u svojoj oblasti rada, koje smatrate dobrim.

U mojoj oblasti rada izdvojio bih: Mr. Mitar Boroja „Tesla i automobilizam"; Audretsch D. „Innovation and Technological Change"; Harvester Afuah „Innovation Management, Strategies, Implementation, and Profits" Oxford University; Utterback J. M. „Mastering the Dynamics of Innovation" Harvard Business School; Burgelman R. A. „Strategic Management of Technology and Innovation"; OTA „Innovation and Commercialization of Emerging Technology". Svakako, uvek je dobro pročitati stare klasike, jer podsećaju na prave životne vrednosti.


2010. godina