Prijemni.rs
Maturang

Parezanović Aleksandar

suosnivač i izvršni direktor projekta eKapija, studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu završio je pola godine pre roka stičući zvanje diplomirani inženjer geodezije.