Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 318(418) 120 87.72 123 56.08
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 260(580) 172 56.26 78 49.28
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika 239(440) 174 50.22 41 47.04
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 358(475) 172 51.32 226 40.38