Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Beogradska politehnika 0(480) 0 0.00 0 0.00
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 0(320) 0 0.00 0 0.00
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 0(580) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 0(700) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 0(390) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 0(150) 0 0.00 0 0.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 0(430) 0 0.00 0 0.00