Prijemni.rs
Maturang
  • Studentski centar Kragujevac


Adresa: Radoja Domanovića 1, 34000 Kragujevac

Telefon: 034/336-065

Website: www.studentskicentar-kg.rsStudentski dom ”Vita Janić” (Paviljon I) osnovan je 1961. godine u Kragujevcu radi obavljanja delatnosti smeštaja i ishrane studenata, preteča je danas savremene i po radu i angažovanju kompleksne ustanove koja počev od 1990. godine posluje pod nazivom Studentski centar.

 

Primarna delatnost ustanove Studentski centar u Kragujevcu je regulisanje pitanja standarda studenata kragujevačkog Univerziteta koja u današnjim uslovima zahtevaju znatno širi i sveobuhvatniji program rada i delovanja pri lagođen savremenim tendencijama, razvoju grada kao privrednog, zdravstvenog, kulturnog i univerzitetskog sedišta centralnog dela Srbije.

 

 

Studentski domovi:

  • Studentski dom Paviljon I
    Radoja Domanovića br.1
  • Studentski dom Paviljon II
    Radoja Domanovića br.1
  • Studentski dom Paviljon III Sloboda
    Branka Radičevića br.1