Prijemni.rs
Maturang
 • KONKURS ZA UPIS STUDENATA


Tehnički fakultet u Boru je objavio Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini.
Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 24, 25, 26. i 27. juna 2020. godine, od 8 do 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a lista prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) biće objavljena u subotu, 27. juna 2020. godine, u 16 časova.

Prijemni ispit se polaže iz jednog predmeta po sopstvenom izboru: MATEMATIKA, FIZIKA, HEMIJA ILI OSNOVI EKONOMIJE. Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su na linku.

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

 

 

Tehnički fakultet u Boru vodeća je visokoškolska institucija koja obrazuje diplomirane inženjere na polju tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti rudarskog inženjerstva, metalurškog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.  Jedini je državni fakultet Univerziteta u Beogradu koji je smešten na teritoriji istočne Srbije. 

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine, kao rezultat potrebe da se na njemu edukuje stručni kadar za potrebe privrede ovog regiona, koja je i tada bila u ekspanziji. Vremenom je Fakultet postao cenjena institucija, poznata kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou. Nastavni proces na akreditovanim studijskim programima Fakultet obavlja veoma kvalitetno. To važi i za kvalitet naučnoistraživačkog rada nastavnika i studenata našeg Fakulteta. Činjenica da se nalazi u velikom industrijskom centru daje dodatne mogućnosti studentima da, pored visokog nivoa nastave na Fakultetu, steknu i praksu u pogonima kompanija u Boru.

Studijski programi Tehničkog fakulteta u Boru na osnovnim akademskim studijama:

 • RUDARSKO INŽENJERSTVO
  • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina (ELMS)
  • Priprema mineralnih sirovina (PMS)
  • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (RTOR)
 • METALURŠKO INŽENJERSTVO
  • Ekstraktivna metalurgija
  • Prerađivačka metalurgija
 • TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
  • Neorganska hemijska tehnologija
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • INŽENJERSKI MENADŽMENT
  • Poslovni menadžment
  • Informacione tehnologije

Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru u školskoj 2020/2021. godini upisaće sledeći broj studenata:

 

Studijski program

Na teret budžeta  

Samofinansirajući

Rudarsko inženjerstvo

33

7

Metalurško inženjerstvo

17

3

Tehnološko inženjerstvo

50

10

Inženjerski menadžment

100

20

Ukupno

200

40


KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor

Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 030/422-375 (Studentska služba)
Imejl-adresa: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: