Prijemni.rs
Maturang
  • Live stream predavanja za studente ITS-a putem DL platforme


 

 

Svedoci smo teške situacije u kojoj se čitavo društvo nalazi i nepredviđenih okolnosti koje su uticale na promenu svakodnevnog života. Jedna od njih je i prestanak dolaska studenata na predavanja i prelazak na nastavu putem interneta. Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS nastavila je svoj rad bez poteškoća u onlajn-svetu pomoću DL platforme, koja se već godinama koristi kao dodatni resurs za kvalitetnije studiranje.

DL platforma je jedinstvena u Srbiji, pravljena po uzoru na najbolje svetske platforme, i našim studentima pruža mogućnost da iskoriste prednosti savremenih tehnologija na najbolji mogući način – za svoje obrazovanje.

Kako izgleda nastava preko Distance Learning Systema

Pomoću Distance Learning Systema studenti nastavu prate uživo, putem Live streama, a profesori ITS-a svoja predavanja realizuju bez ikakvih poteškoća, budući da je to deo redovnog rada. Ukoliko studenti iz nekog razloga nisu u mogućnosti da određeno predavanje prate u realnom vremenu, u svakom trenutku ga mogu potražiti u Video arhivi i pogledati u bilo koje vreme. Na taj način, oni u svakom trenutku imaju pristup ranijim predavanjima i mogu ih ponovo odslušati.

Pored toga, na platformi se nalaze materijali sa predavanja koji studentima pomažu da što efikasnije savladaju gradivo i polože svoje ispite uspešno. Studenti dobijaju i onlajn-testove za proveru znanja nakon svake pređene oblasti, koji im pružaju uvid u to koliko su gradiva savladali i na čemu još treba da rade. Ovakvi testovi deo su redovnog učenja studenata ITS-a i pokazali su se kao odlična priprema i provera znanja. 

Čet konsultacije sa profesorima

Još jedna od mogućnosti koja je dostupna studentima su i čet konsultacije sa profesorima. Na ovaj način oni imaju konsultacije u realnom vremenu, na kojima postavljaju pitanja svim profesorima. Takođe, sve konsultacije ostaju sačuvane u arhivi, gde studenti pretražuju ranije održane konsultacije i mogu pronaći sve informacije koje im mogu biti dragocene tokom učenja. Ovakav vid komunikacije predstavlja posebnu pogodnost jer studenti trenutno nisu u mogućnosti da uživo razgovaraju sa profesorima i postavljaju im pitanja kako bi razrešili sve nedoumice. 

Učenje i pomoću mobilne aplikacije

Studenti ITS-a predavanja ovih dana prate i pomoću svojih mobilnih telefona. Naime, njima je na raspolaganju iOS i Android aplikacija, preko koje u svakom trenutku mogu pristupiti DL platformi. Ova besplatna aplikacija budućim IT stručnjacima pruža jednostavan pristup svim predavanjima i lekcijama. Konsultacije i pripremne testove obavljaju preko mobilnih telefona, čime je efikasnost onlajn-nastave podignuta na najviši nivo. Dovoljno je da na telefonima instaliraju iOS ili Android aplikaciju i nesmetano prelaze predviđeno gradivo ili slušaju onlajn-časove.Studenti ITS-a predavanja ovih dana prate i pomoću svojih mobilnih telefona. Naime, njima je na raspolaganju iOS i Android aplikacija, preko koje u svakom trenutku mogu pristupiti DL platformi. Ova besplatna aplikacija budućim IT stručnjacima pruža jednostavan pristup svim predavanjima i lekcijama. Konsultacije i pripremne testove obavljaju preko mobilnih telefona, čime je efikasnost onlajn-nastave podignuta na najviši nivo. Dovoljno je da na telefonima instaliraju iOS ili Android aplikaciju i nesmetano prelaze predviđeno gradivo ili slušaju onlajn-časove. 

ITS svojim studentima pruža najbolje uslove za onlajn-učenje

Iako ITS sve svoje resurse za onlajn-nastavu koristi i u svakodnevnom radu, u ovom trenutku se ona pokazala kao odličan resurs za nastavu u vanrednim okolnostima. Prednost je svakako razvijen sistem i pripremljenost kako nastavnika, tako i studenata za onlajn-nastavu i jedinstvenu DL platformu. Ono što je najvažnije, studenti nijednog trenutka nisu izgubili nijedan deo svojih redovnih nastavnih aktivnosti i mogu biti sigurni da će do kraja ove godine sa velikim uspehom savladati sve predviđene lekcije i položiti ispite. ITS je još jednom pokazao zašto je ustanova sa najbolje razvijenom nastavom, koja prati sve svetske trendove i koristi informacione tehnologije kako bi pružila svojim studentima savremeno obrazovanje. 

Studentkinja ITS-a Marica Marić ističe da joj je praćenje predavanja preko Live streama jedna od najboljih mogućnosti koje ova škola pruža: 
„Osim što ih gledamo u trenutku održavanja, možemo ih pogledati i kasnije, sa bilo kog mesta u bilo koje vreme, jer se čuvaju u Video arhivi. Mislim da to mnogo olakšava vanrednu situaciju, jer ne moramo da se dogovaramo sa profesorima na koji način ćemo pratiti predavanja, u koje vreme i kako će nam biti dostavljeni materijali. Predavanja se odvijaju isto kao i do sada. Kao da nije vanredno stanje.” 

Ona svakodnevno koristi i ostale pogodnosti DL platforme: 
„Ono što nam dodatno olakšava situaciju je to što na platformi već postoji dodatni deo za komunikaciju i mogućnost za postavljanje pitanja svim profesorima – preko čet konsultacija. Takođe, imamo mogućnost da pratimo arhivu održanih konsultacija, koje nam mogu biti dragocen izvor informacija u slučaju da smo neke propustili.
Vanredno stanje nam nije otežalo učenje ili komunikaciju sa profesorima, jer imamo sve na jednom mestu!”


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: