Prijemni.rs
Maturang
  • Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje novu generaciju studenata!


U prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2023/2024. godine Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje ukupno 660 studenata, i to po studijskim programima:

 

Naziv studijskog programa  Upisna kvota
Audio i video tehnologije 80
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 80
Elektronika i telekomunikacije 80
Informacioni sistemi 80
Nove energetske tehnologije 80
Nove računarske tehnologije 140
Računarska tehnika 120

 

U prvu godinu master strukovnih studija školske 2023/2024. godine Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje ukupno 170 studenata, i to po studijskim programima:

 

Naziv studijskog programa Upisna kvota
Elektrotehničko inženjerstvo 68
Multimedijalno inženjerstvo 34
Računarsko inženjerstvo 68

 

Usvojeni koncepti nastavnih planova i programa osnovnih i master strukovnih studija, studentima Odseka VIŠER omogućavaju da steknu petogodišnje visoko obrazovanje, odnosno ukupno 300 ESPB.

Prijemni ispit za osnovne strukovne studije se sastoji od 20 zadataka i pitanja:

  1. 10 zadataka iz Matematika
  2. 10 zadataka iz Osnova informaciono komunikacionih tehnologija

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. 

Bitni datumi: 

Prijava na konkurs: 26-29.06.2023.godine

Prijemni ispit: 03.07.2023.godine

Upis primljenih kandidata: 10-12.07.2023.godine

Materijal za prijemni 

Zadatke za prijemni ispit iz oblasti Matematike kandidati mogu vežbati i pomoću Zbirke zadataka sa prijemnih ispita, koja se može kupiti na Skriptarnici Škole.

Video materijale za pomoć u pripremi za prijemni ispit iz oblasti Matematike možete pogledati na linku 

Zadatke za prijemni ispit iz oblasti Osnova informaciono komunikacionih tehnologija kandidati mogu vežbati pomoću baze pitanja (PDF)

Kandidati se za prijemni ispit mogu pripremati i korišćenjem online platforme za rešavanje testova, kojoj možete pristupiti na linku 

Više informacija možete pronaći na sajtu škole www.viser.edu.rs

Instagram: @viserbgd

Facebook:  @viserbgd
 

 

 

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: