Prijemni.rs
Maturang
  • Praksa na fakultetu: Simulacija poslovnih problema za bolje razumevanje kompanijske realnosti


 

Ekof Business Lab jedinstven je projekat na Beogradskom univerzitetu koji daje priliku studentima Ekonomskog fakulteta da se usavršavaju na inovativan način.

Studenti se kroz jednomesečni mentorski proces suočavaju sa zadacima koji oslikavaju realne poslovne probleme. Predavači – domaćini jesu vodeći ljudi iz uspešnih domaćih i međunarodnih kompanija različitih delatnosti koji, obučavajući studente, bliže im objašnjavaju kako funkcioniše svet biznisa. Na ovaj način, mladi se podstiču da razmišljaju praktično i usvajaju nove veštine koje ih čine poželjnim kandidatima na tržištu rada.

Mentori se svakog meseca smenjuju, te su studenti različitih smerova u mogućnosti da se upoznaju sa problemima iz oblasti revizije, marketinga, bankarstva, turizma, menadžmenta. Oni su u prilici da stiču širok spektar novih znanja, ali i poznanstva sa ljudima iz biznis sfere, koja mogu biti značajna za njihov dalji profesionalan razvoj. Tako su do sada mogli da uče od vrhunskih stručnjaka iz kompanija kao što su EY, Nelt i Vojvođanska banka OTP grupa, dok ih u narednim mesecima očekuje saradnja sa ekspertima iz drugih kompanija i različitih sektora…

Kako su treninzi organizovani na samom fakultetu u in-house formi, mladi mogu jednostavno da usklade fakultetske obaveze sa programom obuke. Iako je uobičajeno da se praksa odvija u kompanijama, po prvi put važna poslovna imena dostupna su za razmenu saveta i iskustava na samom fakultetu.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: