Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak raspisuje konkurs za upis na smer Ekonomija usluga!


Za upis samofinansirajućih studenata na master strukovne studije smer:

- Ekonomija usluga ukupno 50 studenata

USLOVI KONKURSA:

Master strukovne studije namenjene su kanditatima koji su završili:

 • Odgovarajuće osnovne strukovne studije (prvi stepen, 180 ESPB)

Upis prijavljenih kandidata vršiće se na osnovu rang liste koja će biti sačinjena na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama.

KONKURSNI TERMINI:

 • Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose do 25.09.2023. godine od 10.00 do 16.00 časova;
 • Preliminarna rang lista biće objavljene 26.09.2023. godine do 16.00 časova;
 • Rok za podnošenje žalbe na redosled utvrđen u preliminarnoj rang listi je 24h od momenta objavljivanja preliminarne rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole;
 • Konačne rang liste biće objavljene 28.09.2023. godine do 16.00 časova;
 • Upis primljenih kandidata obaviće 29.09.2023. godine, u vremenu od 10.00 do 16.00 časova.

DOKUMENTA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta na uvid:

 • diplomu sa osnovnih studija ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju
 • dodatak diplomi sa osnovnih studija ili potvrda o položenim ispitima ukoliko kandidat ne dolazi iz srodne škole
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • ličnu kartu ili pasoš

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • overenu fotokopiju diplome sa osnovnih studija ili overenu fotokopiju uverenja o stečenom visokom obrazovanju;
 • overena fotokopija dodatka diplome sa osnovnih studija ili potvrda o položenim ispitima ukoliko kandidat ne dolazi iz srodne škole;
 • fotokopiju i očitanu ličnu kartu; 
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dve fotografije formata 3,5 X 4,5 Cm;

Za školsku 2023/24. godinu utvrđena je visina školarine u iznosu od 141.450,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u devet mesečnih rata.

Prijava, upis i nastava obavljaće se u Beograd, ul. Gradski park br. 2.

Sve druge informacije o konkursu i Školi, kao i o visini školarine i načinima plaćanja mogu se dobiti na telefone: 011/3771-552, 063/102-3162 ili na sajtu Škole: www.vpscacak.edu.rs

POVOLJNOST STUDIRANJA UZ RAD. ISKORISTITE PRILIKU I OSPOSOBITE SE ZA USPEŠNO UKLJUČIVANJE U SVET BIZNISA!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: