Prijemni.rs
Maturang
 • Beogradska bankarska akademija
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Bankarstvo, finansije i biznis

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Master akademske studije

Bankarstvo, finansije i biznis - 60 ESPB

Akademski naziv: Master ekonomista

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog master programa Bankarstvo, finansije i biznis, u jednogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 60 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko - bankarskog profila koji poseduju napredna specijalizovana akademska i stručna znanja iz oblasti biznisa, finansija i bankarstva.

Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa izraženim trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima finansijsko-bankarskog profila koji poseduju specijalizovana znanja iz oblasti komercijalnog bankarstva, finansijskog menadžmenta, analize finansijskih izveštaja i savremenih informacionih tehnologija (napredna poslovna analitika, upravljanjem razvojem digitalnih finansijskih proizvoda).

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi – bankara i finansijskih stručnjaka prema najvišim akademskim
standardima. Studijski program odražava promene u oblasti ekonomije, biznisa, finansija i bankarstva. Svrha studijskog programa jeste da studenti steknu relevantna i savremena znanja i veština iz oblasti biznisa, finansija i bankarstva zasnovanog na korišćenju savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje finansijske, bankarske i druge poslovne kompetencije i digitalne veštine korišćenja savremenih informatičkih tehnologija i alata u rešavanju složenih poslovno-finansijskih i bankarskih problema (maksimiziranje prinosa, minimiziranja rizika, optimizacije portfolija, donošenje odluke o uvođenju novih digitalnih proizvoda i slično).

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista – bankar koji je osposobljen za rešavanje složenih bankarskih, finansijskih i drugih poslovnih problema.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom njegovog razvoja, sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i obezbeđivanju kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju efikasnosti i stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema zemlje, boljim rezultatima poslovanja privrednih subjekata i ekonomskom razvoju zemlje.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Bankarstvo, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, ali i za donošenje kompleksnih finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i bankarstva, savremenih finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u ekonomskom razvoju i njihove posledice na strukturu rada, aktuelni i očekivani odnos između ponude i tražnje za ekonomistima za obavljanje složenih poslova iz domena finansija, komercijalnog i investicionog bankarstva i to kako tradicionalnih tako i novih koji se sve više pojavljuju u digitalnoj formi, utvrđeni su ciljevi ovog master studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta. Bliže definisani, ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti poslovne ekonomije, teorije finansija i bankarstva koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje akademskih i stručnih znanja iz domena poslovnih finansija, komercijalnog i centralnog bankarstva, upravljanja finansijskim rizicima, optimizacije portfolija, finansijskih tehnologija i dr;
 • da studenti kroz upoznavanje bankarskih sistema, međunarodnih i domaćih, međunarodnih i poslovnih finansija, međunarodnog biznisa, digitalnih tehnologija steknu znanja za efikasno rešavanje složenih problema iz domena bankarskog i finansijskog menadžmenta i kompleksnijih poslovnih problema u raznim funkcionalnim oblastima poslovanja finansijskih i poslovnih organizacija;
 • da se studenti kroz obuku za korišćenje sistema za upravljanje bazama podataka, sistema za upravljanje odnosima sa klijentima, metoda i tehnika napredne analize velikih baza podataka osposobe za kompleksne analize, kreiranje finansijskih i poslovnih izveštaja kao podloge za donošenje kompleksnih poslovnih, finansijskih i bankarskih odluka;
 • da se studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih elemenata sistema finansijskih izveštaja poslovnih organizacija osposobe da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne organizacije, stepen rizičnosti finansijskih poduhvata, očekivani prinos i druge parametre značajne za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih metoda i tehnika rešavanja struktuiranih, polustrukturiranih i nestrukturiranih odluka na strateškom i taktičkom nivou odlučivanja;
 • da kod studenata razvije komunikacione veštine, veštine prezentacije, timskog rada i grupnog odlučivanja i druge poslovne veštine, kao i svest o potrebi i značaju primene etičkih standarda u bankarstvu, računovodstvu i reviziji, primeni informatičkih tehnologijama i drugim područjima njihovog delovanja;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban za neposredno uključivanje u svet rada, ali i za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog