Prijemni.rs
Maturang
Mesto odakle dolazim:
Dimitrovgrad
Grad/mesto u kojem boravim/radim:
Sofija
Svrha boravka:
Sudije
Institucija pri kojoj radim:
S.U. Sv. Kliment Ohridski
Dužina boravka:
7 godina

Opis studijskog programa

Studiram prirodno matematički fakultet, smer: profesor matematike i informatike, Veoma sam zadovoljna uslovima, program se ne razlikuje bitno od naših fakulteta. www.fmi.uni-sofia.bg

Da li si dobio/la stipendiju/finansijsku pomoć i kako? Šta ona pokriva?

Da.

Tvoje iskustvo pri dobijanju vize

Bila mi je potrebna radi dobijanja stalnog boravka i nije bilo nikakvih problema.

Kako si obezbedio/la smeštaj?

Živim u studentskom domu.

Koliko je skup/jeftin život u inostranstvu?

Kao i u našoj zemlji.

Da li postoji mogućnost da se nađe posao uz ovaj program?

Da.

Kako ocenjuješ društveni život?

Na skali od 1 do 10, moja ocena je 8.