Prijemni.rs
Maturang


Opšte informacije - Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” obavlja delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku delatnost kao osnovne komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno-istraživačkog rada.

 

Zašto izabrati Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”?

Tehnički fakultet   Tehnički fakultet  

Zato što Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” povezuje tradiciju, inovaciju, akademsku snagu, intelektualnu radoznalost, individualno traganje i društvenu odgovornost.

Zato što se u toku studija na ovom fakultetu studenti mogu oslanjati na profesore odabrane ne samo po stručnim sposobnostima već i na osnovu njihovog odnosa prema pozivu koji su odabrali.

Zato što je vreme provedeno na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu vreme za eksperimentisanje i proširivanje znanja, vreme za razvoj prijateljstava koja mogu trajati čitavog života, vreme za preobražaj srednjoškolaca u odrasle ljude sa sopstvenim stavovima i mišljenjem.

Zato što je vizija ovog Fakulteta postizanje i održavanje visoke pozicije u društvu najboljih.

 

Studijski programi

 

Na osnovnim akademskim studijama Fakultet realizuje nastavu na akreditovanim studijskim programima:

Tehnički fakultet

Više informacija o upisu može se dobiti na sajtu Fakulteta (www.tfzr.rs), putem e-mail-a (upis@tfzr.rs) ili na kontakt telefone:

Menadžer upisa: +381 63 531-636
Studentska služba:+ 381 23 550 530

 

e-nastavae - nastava za pripremu polaganja prijemnog ispita iz matematike potpuno besplatno

Prema dostupnim podacima naš Fakultet je među prvima u Srbiji sa ovakvim projektom. Svi zainteresovani za upis na Fakultet moći će da od kuće i potpuno besplatno pohađaju pripremnu nastavu i tako se kvalitetnije pripreme za prijemni ispit.

 

 

Istorijat

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” iz Zrenjanina koji se nalazi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu jedina je državna visokoškolska ustanova u srednjebanatskom okrugu. Fakultet je osnovan 1974. godine pod nazivom Pedagoško-tehnički fakultet, a od 1986. godine radi pod sadašnjim imenom. Tokom svog tridesetšestogodišnjeg postojanja Fakultet je doživljavao transformacije na razvojnom planu u skladu sa društvenim promenama i potrebama sredine. U nastojanju da se priključi aktuelnim procesima evropskog sistema visokog obrazovanja usaglašavao je postojeće studijske programe sa standardima koji su propisani od strane nadležnih ministarstava.

 

Za informacije svim budućim studentima na raspolaganju su:

Fakultetski marketing tim
Mob. tel. +381 63 531 636
E-mail: upis@tfzr.rs
Studentska služba fakulteta
Tel.: +381 23 550 515
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog