Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Akademija umetnosti
    Milena Predić docent


Milena Predić , docent

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Katedra za filmsku i televizijsku montažu nalazi se u okviru Akademije umetnosti, i kao takva postoji već četrnaest godina. Budući da se radi o katedri na privatnoj Akademiji, kvalitet nastave i uslovi studiranja za nas su pitanja od vrhunskog značaja. Redovnim godišnjim inovacijama ova katedra se trudi da studentima obezbedi maksimalne pogodnosti koje se kreću najpre i najvažnije od:

1. Prvog akreditovanog studijskog programa ove vrste kod nas
2. Kompetentnog kadra koji obrazuje tim profesora sa, ne samo pedagoškim, već i izuzetnim ličnim profesionalnim iskustvom, što se pokazuje kao činjenica od posebnog značaja za školu ove vrste. Njihova posvećenost studentima ne manifestuje se samo kroz predavanja već i u podsticanju i razvijanju kreativne misli.
3. Najsavremenije tehnike za montažu koja ni malo ne zaostaje za školama ove vrste u razvijenijim zapadnim zemaljama.
4. Kvalitetnog prostora u kome se organizuje nastava.

O kvalitetu rada ove katedre najbolje svedoče uspesi naših diplomaca:

1. Izuzetno visok procenat zaposlenja i to na najprestižnijim poslovima mnogobrojnih televizijskih stanica i studija za montažu, vezanih za sve dokumentarne, televizijske i kratke igrane forme, a kao kruna svega, angažovanje na dugometražnim igranim filmovima.
2. Većina studenata započinje profesionalni rad već za vreme studija. Tako popravljaju svoj budžet, pa se školarina pokaže kao mnogo manji problem nego što na početku izgleda, dok se iskustva i kontakti sa kolegama iz profesionalnog sveta pokažu kao veoma značajni za budući rad.
3. Visoke ocene radova i lak prolaz na konkursima za specijalizacije u inostranstvu (Evropa i SAD) i mnoštvo nagrađenih radova.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Sama suština materije kojom se bavimo je takva da praktičan rad predstavlja apsolutnu neophodnost za njeno razumevanje i primenjivanje. Montaža predstavlja završni čin procesa režije, čin u kome se definitivno, dramaturški, estetski, i tehnički uobličava svako filmsko ili televizijsko delo, kreirajući "novu stvarnost". Koncept obrazovanja na katedri za filmsku i televizijsku montažu je postavljen na principu majstorskih radionica u kojima se sva saznanja, kako estetska, tako i zanatska, dobijena kroz glavne predmete, primenjuju u praksi. Obrazovni profil naših diplomaca karakteriše tehnička superiornost, poznavanje i korišćenje najprofesionalnijih softvera za montažu: slike, zvuka i grafičku obradu, što predstavlja osposobljenost za rad u bilo kom studiju na svetu. Tehnička veština se na ovoj katedri podrazumeva, ona se smatra sredstvom koje omogućava da studenti kroz mnogobrojne tematske vežbe, afirmišu svoj talenat, osećajnost i način mišljenja, izgrađujući tako sopstveni rukopis i originalnost .

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Budući da se klase formiraju sa namerom omogućavanja što kvalitetnijeg individualnog rada, ukupan broj studenata je relativno mali. To je izvrsna polazna tačka za besprekoran rad studentske službe koja puno pažnje posvećuje svakom studentu ponaosob. Prostora za poboljšanje, naravno, uvek ima i treba ga traziti prevashodno na polju još boljeg razvijanja internet aplikacija kojim bi se studentima dodatno olakšale neizbezne birokratske procedure .

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Trude se i sve su bolji. Na Akademiji umetnosti osnovana je Alumni asocijacija sa ciljem da poveže sve generacije diplomiranih studenata ove visokoškolske obrazovne ustanove. Članovi Alumni asocijacije mogu biti svi koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Akademiji umetnosti. Diplomci Akademije umetnosti, njih preko 450, svesrdno su podržali osnivanje ove asocijacije koja radi na njihovom povezivanju u realizaciji različitih kulturnih projekata, radi ostvarivanja trajne uzajamne saradnje i afirmacije umetničkog kadra školovanog na Akademiji umetnosti u proteklih četrnaest godina.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Najveća i najznačajnija razlika, po mom mišljenju, je upravo u uslovima studiranja, koji se najviše ogledaju u specifičnom odnosu profesora prema svakom pojedincu, njegovim individualnim potrebama i mogućnostima. Specifičnost čini njihova lakoća u prenošenju znanja, utemeljena na suštinskom poznavanju stvari, proverenom nebrojeno puta u dugogodišnjoj praksi, a ne na nekoj suvoparnoj, nerazumljivoj teorijskoj priči.
Takođe je neuporediva priča o tehničkoj opremljenosti. Katedra za FTV montažu je opremljena najsavremenijim kompjuterskim montažnim sistemima, baziranim na Apple Macintosh i PC konfiguracijama, uz hardversku podršku firmi Avid, Matrox, Canopus i Pinnacle. Tokom četvorogodišnjih studija studenti se obučavaju za rad u programskim paketima: Final Cut Pro, Avid Xpress Pro, Canopus Edius Pro, Adobe Production Bundle, kao i specijalizovanim programima za obradu i dizajn zvuka: Pro Tools, Nuendo, Sound Forge. Ovladavanje ovim, kao i programima za 3D animaciju, doprinosi stvaranju ekskluzivnog profila budućeg filmskog i tv montažera, spremnog za svaki posao ove vrste kod nas, kao i u uslovima najzahtevnijih svetskih produkcija .