Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Arhitektonski fakultet
    Mateja Živadinović demonstrator


Mateja Živadinović , demonstrator

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Tokom studiranja na Arhitektonskom fakultetu akcenat rada je na tzv. „Studijima". Svaki Studio vodi po jedan profesor sa svojim asistentom (asistentima) i često uz pomoć demonstratora koji su studenti na starijim godinama. Ono što je takođe dobro je i to što se broj studenata po Studiju kreće između 15 i 20 što omogućava aktivan kontakt sa nastavnim osobljem. Prema mom iskustvu profesori najčešće prisustvuju vežbama mada ima i onih koji gotovo sve prepuste asistentima i pojave se 2-3 puta tokom semestra. Što se tiče tehničke opremljenosti, fakultet poseduje računarski centar sa oko 60-70 kompjutera (svi su povezani na internet), kao i poseban centar sa jačim „mašinama" za 3D modelovanje. Biblioteka poseduje korektan broj naslova mada se na tome ima još dosta poraditi. Ovo su svakako najbitnije stvari koje treba da znate a za ostalo ćete se već sami raspitati.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Zvanično, studenti Arhitekture su u obavezi da na kraju treće godine urade praksu u trajanju od oko mesec dana u nekoj kompaniji (postoji mogućnost odlaska u inostranstvo i za to bi valjalo da se raspitate). Ono što je takođe slučaj, je da studenti Arhitekture rade u biroima tokom studiranja, mada morate paziti da vas to ne odvuče od studija jer cena koju ćete platiti (i figurativno i bukvalno) u slučaju obnove godine nije mala. Smatram da je najbolje za „oštrenje zuba" tokom studiranja učetvovanje na konkursima. Prednosti su brojne: upravljate sami svojim vremenom, u toku ste sa najsavremenijim pristupima prakse i teorije, jačate iskustvo, stvarate CV itd. Par sajtova ću vam preporučiti pa vi istražujte: www.uus.org.yu , www.dab.org.yu , www.thearchitectureroom.com , www.deathbyarchitecture.com , www.bustler.net

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

 

Na Fakultetu funkcioniše studentski parlament koji služi za komunikaciju studenata i uprave. Treba znati da peticije na Arhitektonskom fakultetu (ukoliko su razumne) mogu uticati na upravu Fakulteta. Peticije ne predajete nastavniku već imate studenta prodekana koji vas zastupa pred upravom. To naravno nije uvek tako, već ponekad studenti zbog nepoznavanja pravila direktno dostavljaju peticije nastavnicima. Takođe na Fakultetu funkcioniše Klub mladih arhitekata (KMA) a puno vam može pomoći i „Forum studenata Arhitektonskog fakulteta". Sve informacije možete pronaći na sajtu Fakulteta u delu „Studentski INFO".
Vašoj afirmaciji najviše možete pomoći vi sami! Dakle, aktivnost i uporan rad na vežbama i predavanjima, učešće na konkursima, učešće na radionicama, rad u organizacijama, rad u praksi (ukoliko imate priliku), putovanja (hotel vam ne treba!!!) itd.