Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu
    Zlatko Matijaš predsednik studentskog parlamenta, Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Marketing i trgovina


Zlatko Matijaš , predsednik studentskog parlamenta, Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Marketing i trgovina

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Nastavu ocenjujem kao vrlo dobru uz težnju da bude još bolja. Jedina mana je veliki broj studenata, a mali broj profesora, tako da Bolonja ne može stoprocentno da se sprovodi.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Imaju dovoljno. Svakom student se pruža mogućnost da sam izabere gde će da vrši praktičnu nastavu ,a ako nema mogućnosti za istu Visokoškolska ustanova mu nudi širok dijapazon firmi sa kojim ima sklopljene ugovore oko realizacije praktične nastave. Tako da je sve na studentu, koliko je ambiciozan i zainteresovan za ovakav vid nastave.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Generalno je dobra, obzirom da je prijem stranaka u period od 11 - 13 časova veliki broj studenata pogotovo kad je overa semestra ili prijava ispita. Tada dolazi do nekih nesuglasica, ali ništa od toga nije veliko da bi moglo da se navede kao problem. Poboljšanje bi bilo, bolja informisanost studenata oko načina prijave ispita, overe semestra, upisa godine itd. Bolja informisanost bi smanjila problem u komunikaciji na relaciji student - studentska služba.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Kao predsednik studentskog parlamenta nisam kompetentan da odgovorim na ovo pitanje. Naglasiću Vam samo da ukoliko neki student ima problem brzo nas nađe, ukoliko nema problema na tom polju ne interesuje ga preterano rad ovih organizacija.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Mislim da je još uvek obrazovanje na državnim fakultetima i dalje neprikosnoveno. Ali se privatni fakulteti i visoke škole svojom dobrom ponudom približavaju i prete da ugroze državne fakultete.