Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Biološki fakultet
    Veselin Draganić student prodekan Biološkog fakulteta u Beogradu


Veselin Draganić , student prodekan Biološkog fakulteta u Beogradu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Želeo bih prvo da ukažem na probleme sa kojima se Biološki fakultet suočava pri organizovanju nastave. Kao što se to za većinu fakulteta podrazumeva, kada želite da potražite taj fakultet, odete u njihovu zgradu. To isto ne možete uraditi kad je u pitanju moj fakultet. Biološki fakultet trenutno nastavu održava na više lokacija. Zbog toga naši studenti moraju, kada dođu u Beograd kao brucoši da veoma brzo nauče raspored ulica u širem centru grada ili će biti sprečeni da pohađaju nastavu. Ali i pored toga što mu nedostaje prostor, ne mogu da preskočim a da ne kažem da je BF i dalje vodeće institucija po pitanju obrazovanja i nauke u svom polju u našoj zemlji. Kada govorimo o kvalitetu nastave moramo i napomenuti  da profesorski tim Biološkog fakulteta čine stručnjaci svetskog renomea sa velikim iskustvom u prenošenju svog znanja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Biološki fakultet se može pohvaliti veoma obimnom terenskom nastavom, kao jedan od izvanrednih, ali retkih vidova praktične primene znanja stečenih u klupi. Nažalost, problem prostora utiče na labaratorijske vežbe pa su one u punom obimu dostupne tek studentima završnih godina.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Ne znam da li sam pogodna osoba koja može govoriti o ovoj temi jer sam i sam student jednog državnog Fakulteta, a nemam uvid u nastavu koja se održava na fakultetima koji nisu državni. Ali mogu reći nekoliko generalnih stvari koje vladaju kao ‘'javno'' mišljenje kada su privatni fakulteti u pitanju. Privatni fakulteti imaju ono što većina državnih fakulteta nema (ne svi!!!) a to su adekvatna sredstva za finansiranje kvalitetne nastave. Dok, sa druge strane, većina privatnih fakulteta nema adekvatne kadrove iza kojih stoji naučna zajednica kao merodavan faktor po pitanju njihove stručnosti.