Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
    Semir Tutić student biologije


Semir Tutić , student biologije

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Biološki fakultet u Novom Pazaru je osnovan pre nepune 3 godine, i uslovi koje za sad pruža su dosta dobri jer za tako kratko vreme nije moglo da se uradi više. Ovom prilikom ću ukazati i koje probleme imamo. Glavni problemi na Biološkom fakultetu su nedostatak prostora, tj. laboratorija u kojima bi mogli da radimo (održavamo vežbe), kao i materijal i naravno uređaji. Što se tiče samog kvaliteta nastave na našem fakultetu je izuzetno dobar, jer profesorski tim Biološkog fakulteta čine stručnjaci svetskog renomea sa velikim iskustvom u prenošenju svog znanja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Biološki fakultet se može pohvaliti terenskim radom kao vidom prakse, i kao jedan od retkih vidova provere i primene znanja koje se steklo u klupama. Međutim, na našem fakultetu terenski radovi nisu baš obimni, jer upravo nam nedostaju laboratorije gde bi kasnije taj materijal sa terena donosili i ispitivali.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja sa studentskom službom nije toliko loša, ali naravno to može biti daleko bolje. Najveći problem jeste neorganizovanost službe ili možda preopterećenost radnika, a onda se naravno stvori i haos među studentima. Najteže je kada se prijavljuju ispiti ili overavaju semestri, tada nastaju problemi. Za početak bi bilo dobro da raspored ispita izlazi ranije i da se daje više vremena za prijavu ispita, jer bi se tada izbegli problemi, bile bi manje gužve.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na Biološkom fakultetu u Novom pazaru od studentskih organizacija znam jedino za Studentski parlament. Kao što znamo, Studentski parlament je institucija studentskog organizovanja na ovom Fakultetu, čija prava i obaveze određuje Statut Biološkog fakulteta, kao i statut Studentskog parlamenta. Kroz rad Parlamenta se, između ostalog, zastupaju interesi studenata u organima upravljanja Biološkog fakulteta. Kancelarija Studentskog Parlamenta je svakog dana otvorena za studente čijim potrebama izlazi u susret koliko je god to moguće. Stavovi studenata o radu Parlamenta su, naravno, različiti, ali se generalno može reći da su pozitivni.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Mislim da ne mogu dati dobar odgovor na ovako relavantno pitanje, jer smatram da nisam pogodna osoba za to, pošto sam ja student državnog univerziteta i nemam iskustva, a ni uvida kako se radi na privatnim fakultetima. Mada smatram da se na privatnim fakultetima više novca ulaže (jer njih uglavnom drže bogati ljudi), da bi se održala što kvalitetnija nastava, ali isto tako mislim da im to ne uspeva jer ipak ima dosta profesora koji nisu stručni. Dok su na državnim fakultetima ipak kvalitetniji stručnjaci, a samim tim i nastava. Takođe, mislim da se privatni fakulteti otvaraju (barem ovi noviji), samo da bi nekom doneli bogastvo, sve se manje misli na obrazovanje.