Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Ekonomski fakultet Subotica
    Nataša Zorić student


Nataša Zorić , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici u poslednje četiri godine se primenjuje Bolonja, što znači da školovanje traje 3+2 godine. Ovaj režim studiranja olakašava polaganje ispita jer se ispiti polažu parcijalno, ali sa druge strane, otežava jer su obavezna sva predavanja i vežbe, što zna da oduzme puno vremena. Ja, lično, smatram da to možda i nije tako loše jer si stalno uključen u dešavanja na fakultetu i tera te, na neki način, da redovno učiš. Jedna od mojih zamerki je to što je literatura obimna, suvoparna i mislim da nije usklađena sa današnjim vremenom, a isto tako smatram da nema dovoljno interesantnog načina prezentacije gradiva.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Na našem fakultetu, moram da kažem, na veliku žalost, nema organizovane prakse. Smatram to velikim minusom, ali i razumem da je nemoguće obezbediti praksu za hiljadu studenata. Mislim da je nama ekonomistima to stvarno potrebno jer je teorija dosta suvoparna i najbolje bi naučili kada bi "uživo" videli kako se to što piše u knjigama radi. Sve dok se ne uvede obavezna praksa do tada će studenti morati sami da se angažiju oko rešavanja ovog problema.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba je uvek dostupna za studente, ali bi mogli da se potrude da dođu do tačnih informacija i to pre nas studenata.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na Ekonomskom fakultetu je smeštena veoma popularna studentska organizacija AIESEC koja pruža mogućnost za stručnu praksu u inostranstvu i za još mnoga usavršavanja. Pošto nisam njihov član, ne mogu da kažem kako u stvarnosti funkcionišu, ali bih svakako preporučila brucošima da se uključe u najveću studentsku organizaciju na svetu.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Kada sam ja birala koji fakultet ću da upišem, u obzir sam uzimala samo državne fakultete, iako sam imala stipendiju na privatnom. Tada sam smatrala da će za mene i moju budućnost biti bolje ako upišem državni fakultet, međutim, danas ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da je to baš tako. Mogla bih da nabrajam koje razlike postoje, ali misim da nisu bitne, jer se na kraju, ipak, sve svodi na nas same, na našu snalažljivost i upornost da uspemo u životu, što nas ni jedan fakultet ne može naučiti.