Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet političkih nauka
    Sanja Nasevski student novinarstva


Sanja Nasevski , student novinarstva

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi su dosta dobri. Fakultet političkih nauka ima dobre predavače, te je i nastava kvalitetna. Jedino što još nije dovoljno dobro jesu predavanja stranih jezika, koja bi morala biti mnogo bolja i sadržajnija.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Prakse nema dovoljno. Sve što sam do sada praktično uradila sam pronašla sama, van fakultetskog okvira, a takva su uglavnom i iskustva starijih studenata.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja nije toliko loša, ali naravno to može biti daleko bolje. Najveći problem jeste neorganizovanost službe, a onda se naravno stvori i haos među studentima. Za početak bi bilo dobro da raspored ispita izlazi ranije, a ne na poslednji dan za prijavu ispita i da se ne uzima veliki novac za određena dokumenta sa fakulteta.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Studentske organizacije su brojne, te može da se čuje glas svakog studenta. Smatram da dobro funkcionišu i prilagođavaju se promenama i svakoj novoj generaciji. Period pred izbore za studentski parlament je, naravno, period najvećeg aktiviranja studentskih organizacija.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Malo je nezgodno dati potpun odgovor na to pitanje, s obzirom da nisam toliko upoznata sa radom privatnih fakulteta. Ono što sam čula jeste da imaju više prakse, konkretno na novinarstvu. Mislim da neke veće razlike ne postoje, iako neki tvrde da je nastava na državnom fakulteta kvalitetnija. Ne vidim to kao opšte pravilo.