Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet poslovne ekonomije
    Simonida Vučenov asistent


Simonida Vučenov , asistent

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na našoj visokoškolskoj ustanovi u skladu su sa Bolonjakom dekleracijom i zahtevima Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, život studenata obogaćujemo dostupnošću resursa Univerziteta - biblioteka, čitaonica, internet, kao i organizovanjem vannastavnih aktivnosti (posete istaknutih ličnosti kroz tribine i na predavanjima, obilazak privrednih i turističkih destinacija, organizovanje sportskih aktivnosti..).

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Da, kako upućivanjem na praktični deo u toku predavanaj profesora, preko vežbi do stručne prakse, koju studenti obavljaju u preduzećima, a koju organizuje sužba za saradnju sa privredom (imamo potpisane Ugovore o saradnji sa preko 70 renomiranih privrednih subjekata.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja studenata sa studentskom službom je na visokom nivou, osoblje studentske službe stoji na raspolaganju studentima svim danima kako u ličnom kontaktu tako I telefonskim, elektronskim putem. Ono što bi moglo da se poboljša jeste informisanost studenata, putem korišćenja sajta Univerziteta - smatramo da je nedovoljno iskorišćen od strane studenata (iako se na sajtu nalaze bitne informacije, rasporedi, prezentacije...).

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Studentska organizacija našeg univerziteta, Educons studentska organizacija - ESO, veoma je aktivna, kako u SKONUS-u, vananstavnim aktivnostima, u humanitarnom radu, I u stalnoj je saradnji sa telima Univerziteta u koja su I uključeni.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Obrazovanje na privatnim fakultetima karakteriše sticanje znanja primenljivog u praksi, dostupnost, rad u manjim grupama, pristupačnost nastavnog osoblja studentima. Student se ne posmatra samo kao broj već individua sa imenom i prezimenom i svim svojim potencijalima.