Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet savremenih umetnosti
    Jovan Cekić student prodekan Akademije lepih umetnosti


Jovan Cekić , student prodekan Akademije lepih umetnosti

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

I teorijska i praktična nastava na Akademiji lepih umetnosti jeste dovoljno kvalitetna. Ja sam na smeru produkcija, ali su nam predavanja zajednička sa studentima novinarstva i mas medija. Svi smo zadovoljni kvalitetom nastave i uslovima u kojima učimo i radimo, kao i studenti sa smerova primenjene umetnosti (slikarsta, vajarstva) i glume.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Imamo i predavanja i vežbe koje svakodnevno drže predavači već dokazani u svojoj oblasti i istaknuti predstavnici različitih zanimanja. To je dobra strana praktične nastave na našem fakultetu jer učite od ljudi koji rade u praksi. Teorijska nastava je manje-više svuda ista, ali njen kvalitet nije nimalo ispod praktične.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Studirao sam na Pravnom fakultetu u Beogradu tri godine pa sam imao prilike da se uverim kako funkcionišu i državni fakulteti. Često se studenti ne poštuju, uslovi za rad nisu idealni, a slušaonice su često pretesne da prime sve studente. Na našoj Akademiji ima puno prostora, dovoljno slušonica, studentska služba funkcioniše besprekorno, iako fakultet nije veliki. To i nema toliko veze sa veličinom fakulteta i službi koliko sa ljudima koji u njima rade. Razlike su više nego vidljive, u ovom slučaju sve pohvale za privatne fakultete. Takođe, jako sam zadovoljan odnosom koji profesori imaju prema studentima. Uvek su raspoloženi da pomognu.