Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad
    Vladimir Todorović student prve godine Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu


Vladimir Todorović , student prve godine Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Smatram da Fakultet za sport i turizam poseduje sve uslove koji su neophodni za usavršavanje i napredak potencijalno uspešnom sportisti, prvenstveno zbog toga što je moguće uklopiti treninge i predavanja, konsultacije, ali i uključiti se u vannastavne aktivnosti.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Studenti su aktivno uključeni u sve vannastavne aktivnosti kao ato su: Smile studentska konferencija, Sportski dan, Earth day, ali i volonterski rad u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik, i slično. Takođe, na fakultetu se često sprovode ankete koje procenjuju naše viđenje profesora, asistenata, udžbenika, uslova za studiranje, naših očekivanja u odnosu na ponuđeno... Dobro je što te ankete zaposleni na fakultetu ozbiljno shvataju i trude se da iskoriguju ono što smo kritikovali.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Moje mišljenje o razlikama na državnim i privatnim fakultetima je na strani državnih fakulteta, i pored očigledno boljih uslova za studiranje na privatnim fakultetima. Mislim da je kvalitet nastave i stečeno znanje apsolutno bolje na državnim fakultetima. Stvar slobodne volje budućih studenata je odabir fakulteta, a obaveza Komisije za akreditaciju i Ministarstva prosvete jeste da donese sud o radu jednih i drugih.