Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet tehničkih nauka u Čačku
    dr Milan Plazinić doc., prodekan za nastavu na Tehničkom fakultetu u Čačku


dr Milan Plazinić , doc., prodekan za nastavu na Tehničkom fakultetu u Čačku

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Izuzetna opremljenost učionica i laboratorija i rad sa manjim grupama studenata čine da uslovi studiranja predstavljaju jednu od prednosti Tehničkog fakulteta u Čačku. Pored mogućnosti da nastavnici posvete pažnju svakom studentu, posebna pogodnost za studenete je što se u neposrednoj blizini Fakulteta nalaze studentski dom i studentski restoran. Kvalitet nastave je na zavidnom nivou, permanentna usavršavanja profesora i asistenata i njihova spremnost da nova znanja prenose studentima, po završenim studijama rezultiraju dobrim snalaženjem naših diplomaca u poslu, o čemu svedoči veliki broj naših diplomaca koji se nalaze na rukovodećim mestima, kako u zemlji tako i u inostranstvu..

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava predviđena nastavnim planom i programom realizuje se u laboratorijama na Fakultetu, preduzećima i školama. Poseban kvalitet čini saradnja Fakulteta i nekoliko vodećih međunarodnih kompanija
(Oracle, Intergraph, Fujicu, Microsoft i dr.) koje se bave informacionim tehnologijama, elektroenergetikom, telekomunikacijama i drugim granama koje su u neposrednoj vezi sa studijskim programima koji se izučavaju na Fakultetu.
Od izuzetno važnih privrednih subjekata koji učestvuju u stručnom osposobljavanju naših studenata za budući praktičan rad pomenuo bih: HE Đerdap, HE Ovčar Banja, Drinske HE, TE Obrenovac i Kostolac, Kompaniju „Sloboda"- Čačak, „Metalac" i FAD iz Gornjeg Milanovca i druge.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

S obzirom da je većina fakulteta akreditovana, smatram da ne postoji velika razlika u kvalitetu nastave.