Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet umetnosti - Niš
    Saša Milenković Fakultet umetnosti, Niš


Saša Milenković , Fakultet umetnosti, Niš

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Iako smatram da je kvalitet nastave na Fakultetu umetnosti dobar ovaj utisak kvari nedostatak prostora koji je, naravno svima neophodan. Smatram takođe, da na našem fakultetu postoji veoma veliki potencijal što se tiče studentskog tela, ali i pored toga što mu nedostaje prostor, Fakultet umetnosti je i dalje institucija sa veoma visokim kvalitetom nastave. Takođe, moram da napomenem da je profesorski tim našeg fakulteta čine stručnjaci sa velikim iskustvom u prenošenju svog znanja.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja sa studentskom službom je odlična iako uvek postoji mesto za poboljšanja sa obe strane, moje lično mišljenje je da smo postigli veoma zavidan nivo saradnje. Shodno ovom stavu, ne bih mogao istaći poseban problem ni u kom polju, ljudske greške se prave ali na njima ne bi trebalo da zameramo nikome jer sa druge strane, svi ti ljudi su raspoloženi da nam izađu u susret kada god je to moguće.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Koliko samu pućen u rad fakulteta mislim da na našem fakultetu ne postoje bilo kakve organizacije niti sam upoznat sa bilo kakvim vannastavnim aktivnostima.